Appellere til svaner | Kortsvaroppgave reklame | Norsk

Oppgavebeskrivelse
I dette kortsvaret skal eg ta for meg ein reklame, ei slags plakat som inneheld både tekst og verbaltekst. Kva er formålet til reklamen? Og kva har svanar å gjere med saken? Kva slags verkemidlar brukast?

Utdrag
Formålet med kampanjen er at ein skal bli meir miljøbevisst. Grunnen til at eg meiner det er på grun av den samansette teksten som er tatt i bruk, som består av både tekst i form av bildar samt verbaltekst. Teksten visar eit bilete av selskapets sin logo, som er ein svane som er utskjera i kvitt, der bakgrunnen er ein frisk og grøn skog.

Heile denne logoen ligger oppå eit stort bilete av ein skog i brann. Det store bakgrunns bilete har verbalteksten skrevet nedst på midten, denne teksten lyder som føljer: «Redd verden. Litt hver dag.» i store bokstavar, etterfølgt av «Selv små bidrag blir store når de blir mange nok.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå