Bergans og WWF Verdens naturfonds reklame | Oppgave

Innholdsfortegnelse
Retorisk analyse av Bergans og WWF Verdens naturfonds reklame:
- «Save the Seasons»
- Kilder

Utdrag
Den sammensatte teksten «Save the Seasons» er en annonsereklame som ble utformet av klesprodusenten Bergans i samarbeid med WWF (forkortelse for World Wildlife Fund for nature)

Verdens naturfond, en organisasjon som har mål for å bevare truede dyre- og plantearter2. Annonsen var plassert på fredagsmagasinet til Dagens Næringsliv, som ble gitt ut i februar 2020.

Vi mennesker i dag møter en av de største utfordringene som er den kraftige endringer i klima. Drastiske klimaendringer som fører til at naturens rytme forstyrres kan føre til store klimakonsekvenser.

Smelting av isbreer stigning av havnivå og endring av årstidene er som følge av klimaendringer. «Save the Seasons» annonse er en visningsfull reklame som skaper oppmerksomhet og setter søkelys om interesse for å bevare naturen og klimaet.

Annonsereklamen forestiller seg i sterk grad om årets kaldeste årstid. Annonsen er delt inn i to sider. Den ene siden består av et bilde av store fjeler

et slagord med stor hvit tekst i midten som sammenfatter annonsens hovedbudskap og en kildetekst under slagordet med store hvite bokstaver.

Nederst i høyre hjørne på første side finner vi en logo av både Bergans og WWF. På den andre siden av annonsereklamen, der står det annonseteksten sentralt i en blå gjennomsiktig boks som dekker nesten hele annonsebildet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå