Innledning
I oppveksten vår blir det ofte sagt at å lese er viktig. Den er viktig både for å fremme vår kreativitet og for å bli belyst om saker som er viktige for samfunnet vi lever i.

Dette tyder da på at bøkenes univers er veldig kompleks og består av flere retninger.

Skjønnlitteratur som blir omtalt i denne teksten, er et begrep som viser til to sjangrer innafor litteraturen. Det kan være fantastisk litteratur eller realistisk litteratur.

Disse to sjangrene er forskjellige i deres skrivemåte og mål, og derfor kan personers behov blir oppfylt gjennom å lese skjønnlitteratur

Utdrag
En av påstandene som trekkes frem, i diskusjonen om hvorfor det er viktig å lese bøker, er at «å lese en bok gir deg en unik mulighet til å være en annen enn deg sjøl. Du er den du leser om», sier Aslak Sira Myhre.

Hvis man er tilhenger av fantastisk litteratur vil dette påstanden si at gjennom å lese bøker kan man drømme seg bort, og koble seg ut av hverdagen.

I fantastiske bøker blir de presentert en annen verden, der det åpnes dører til ukjente situasjoner og følelser.

Som Knut Hamsun sier i erklæringen hans Det ubevisste sjeleliv kan man erfare det hemmelige som ligger skjult i sjelen til hver enkelt.

Man utforsker det unike menneskenaturen. Den kommer sterkest til uttrykk gjennom menneskesinnet som er en komplisert og ukjent verden, der følelser og unike erfaringer kommer frem.

Den fantastiske litteraturen utdyper seg i menneskene motsigende tanker og handlingene styret av impulser.