Innholdsfortegnelse
For mye penger er skadelig
Penger medvirker til sløsing
Hjemmet er ikke et hotell
Erfaring til voksenlivet?
Forbruk gir mindre forbruk

Utdrag
Mange unge i dag tar seg sommer- eller helgejobber for å tjene litt ekstra penger og få arbeidserfaring som kan komme til nytte senere i livet.

Mens noen mener dette er en nødvendighet, synes andre at det er unødvendig og kan gå på bekostning av fritiden til ungdommen.

Selv om det er viktig for unge å ha penger til å kjøpe godteri, klær og annet underholdning, så kan for mye inntekt føre til at pengene blir brukt på unødvendige ting, slik noen hevder.

Mitt fokus vil være på om det er rimelig å forvente at unge med inntekt skal bidra til husholdningsutgifter og forbruk, og om dette er et uttrykk for god oppdragelse eller om det er kynisk.

For mye penger er skadelig
Det finnes de som argumenterer for at stor inntekt ikke er gunstig for barn og ungdom.

Dette kan skyldes at unge som blir altfor opptatt av penger, kan miste fokuset på de viktige aspektene i livet og heller bli for opptatt av materielle goder.

Noen kan til og med bli grådige og kun tenke på å tjene mer og mer penger, noe som kan føre til at de forsømmer skolearbeid og andre plikter til fordel for jobben.

Dessverre virker det som om dagens unge ikke alltid forstår at deres hovedfokus burde ligge på skolen og ikke på å jobbe seg søkkrike i en pølsebod eller lignende.

Det er viktig at ungdom forstår at skolen er deres viktigste arbeidsplass og at de må forberede seg på voksenlivet her.

Penger medvirker til sløsing
Vi har alle sett ungdommer med en rekke luksusgjenstander som ligger strødd rundt på rommet deres.

Det ser ut som om de ikke har noen anelse om hvordan de skal spare, og hvis noe går i stykker, så kaster de det bare og kjøper noe nytt i stedet.

Dette er verken fornuftig eller rasjonelt, og det er noe som bør unngås.

Dette kan skyldes at ungdommene bare kjøper alt de har lyst på, uten å tenke på om det virkelig er nødvendig eller om de faktisk har bruk for det.

Det er ikke uvanlig å se jenter som har massevis av klær i klesskapet sitt, likevel går de ut og kjøper enda flere.

De fleste unge i dag kan knapt forestille seg et liv uten datamaskiner, Playstation og mp3-spillere.