Innledning
Kristian Horn grunnla Human-Etisk Forbund i Oslo i 1956, og utviklet ideene bak dette livssynet. Forbundet representerer mennesker som ikke har noen religiøs tro, og har derfor en stor likhet med mange andre menneskers livssyn. Med over 70 000 medlemmer, er Human-Etisk Forbund blant de største livssynsorganisasjonene i Norge.

Innholdsfortegnelse
Humanetisk betyr menneskelig.
Navnefest
Konfirmasjon
Partnerskap
Gravferd

Utdrag
Konfirmasjon
Borgelig konfirmasjon er en seremoni som er mer nøytral enn den kirkelige konfirmasjonen, og den arrangeres av Human-Etisk Forbund.

Mens den kirkelige konfirmasjonen er mer høytidelig, er den borgelige seremonien mer avslappet og inkluderende.

Ungdommene som deltar på borgelig konfirmasjonskurs lærer om ulike livssyn, verdensreligioner, menneskerettigheter og andre relevante temaer.

Seremonien er åpen for alle, uavhengig av religiøs tilhørighet, og slekt og venner er velkomne til å delta på ungdomsfesten.

Antallet som velger borgelig konfirmasjon har økt jevnt og trutt i de siste årene, og utgjør nå omtrent 16% av landet.