Innholdsfortegnelse
Hvordan kom danske vikinger til Frankerriket?
Hvor lang tid tar turen?
Hva er et len?

Utdrag
Vi lærte også at hvis du fikk et len direkte av kongen så ble du kalt «kronvasall».

Det var veldig vanlig at kronvasallene delte opp lenet sitt i mindre lener og de som overtok disse ble kalt «undervasaller».

Når vi var i frankerriket så møtte vi på stormannen Phillipe Amagnac.

Vi ble med Phillipe på en seremoni der Phillipe overdrar et len til adelsmannen Louis de Funes.

Denne seremonien ble kalt «hommagium» og foregikk sånn at den mannen som underga seg stormannen mottok et kyss på kinne og ble iført et symbol på sin nye status som «undervasall».