Henrik Wergeland | Til min gyldenlakk (1845)

Innholdsfortegnelse
Oppgaver til diktet:
1. Hvor mange strofer og verselinjer har diktet?
2. I romantikken var man opptatt av at kunsten skulle skildre forfatterens følelser og inntrykk. Hvordan kommer dette til uttrykk i diktet?
3. Blomster er et veldig vanlig motiv i romantiske dikt og symboliserer ofte bestemte ting. Hva vil du si at blomstene symboliserer i dette diktet?
4. Hvilke typiske virkemidler fra romantisk litteratur finner du i diktet?
5. Hva vil du tolke som motiv og tema i diktet? Husk å begrunne svaret ditt.

Utdrag
Diktet ble skrevet i 1845, som var samme året Wergeland døde. Når han skrev dette var han syk, og kom trolig til å dø snart.

I diktet kommer Wergelands følelser sterkt frem. spesielt hans kjærlighet til naturen, han beskriver blomstene som noe godt, og snakker varmt om de. han føler gjerne seg trist, og bekymret for hva som kommer til å skje.

Sorg er også en følelse som kommer frem, siden han ikke ønsker å forlate livet og de han er glad i.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå