Helligt vorde dit navn | Diktanalyse | 5 i karakter

Innledning
Hellight vorde dit navn, som kalles også «Herre gud, ditt dyre navn og ære» er en salme som ble skrevet av Petter Dass i 1698.

I denne teksten skal jeg tolke diktet, som vil si at jeg skal gjøre rede for temaet, motivet og se nærmere på form, innhold og de språklige virkemidlene som ble brukt i diktet og plassere diktet kulturhistorisk.

Utdrag
Motivet i diktet er gud. Gud blir opphøyet allerede i den første linjen i første strofe «Herre gud, dit nyre navn og ære». Når vi går dypere inn i diktet ser vi at tema er at gud er allmektig og mennesker trenger gud.

Petter dass framstiller gud som evigheten, uansett hva som skjer på jorda, vil gud være til stede. Gud trenger ikke mennesker, men mennesker trenger gud.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå