‘Håp er vilje, håp er handling’ | Analyse | 5 i karakter

Innledning
Håp er vilje, håp er handling” er ein nyttårstale av kong Harald. Den blei held i 31. desember 2020 og er ein oppsummering av året og kva som kan gjerast betre til neste år.

Nyttårstalen handlar om at vi har jobbet hardt og at vi må fortsette å stå på. Det har vore mykje problem som mellom anna korona pandemien, som har skapt fleire problem.

Utdrag
Hovudbodskapen i nyttårstalen er at folk må stå saman og ikkje gje opp. Vi har vore gjennom harde tider saman, både gjennom dårlege og gode hendingar.

Eit av dei største problema for 2020 var korona pandemien. Dette har gjort oss isolert og påverka den mentale helsa til mange nordmenn.

Det er hardt og mange vil tilbake til det normale. Bodskapen til kongen er at vi må berre fortsette å stå på fordi ein dag kjem vi til å klare det. Når den dag kjem, skal vi sjå tilbake og seie at vi har klart det saman.

Det er fyrst og fremst kongen som haldar nyttårstalen. Dette seier oss allereie at avsendaren er truverdig og har tillit. Vi kjennar han frå før av sidan han er kongen over heile Noreg, og har talt fleire gonger.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå