Dyrebar last | Analyse

Dyrebar last Del A

Innledning
I denne oppgåva skal eg si noko om samspelet mellom tekst og bilete og korleis appellformene, etos, logos og patos er teke i bruk. Kampanjen Trygg Trafikk har komet med, prøver å formidle eit viktig bodskap.

Sitata på ryggen til gutungen fangar interessa vår med ein gong. Her spelar dei på patos, også fordi dei brukar ein unge for å gjere oss meir oppmerksame.

Sjølv om ryggen til gutungen er blikkfanget i bilete er det mykje anna som kjem fram, blant anna overskrifta, fargane og teksten nedst.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter