Fri vilje | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Er samfunnsutviklingen en endring til det bedre? Det har alltid vært mye kontrovers om dette spørsmålet, og for øyeblikket virker striden mer intens enn noen gang

muligens av den grunn at vi i dag er mer bevisste på at samfunnet er i ferd med å skje og fordi sosiale endringer skjer i en stadig økende hastighet. Et av temaene i denne pågående teksten er livskvaliteten i det moderne samfunnet.

Utdrag
Synet på at livet blir verre, er vanligvis drevet av bekymring for samtidens sosiale problemer. En slags problemer er avvikende oppførsel, som kriminalitet, narkotikabruk og nektelse på skolen.

En annen gruppe problemer som settes for å redusere livskvaliteten, er sosiale konflikter, som arbeidskonflikter, etniske problemer og politisk terrorisme.

Nedgangen i innflytelsen fra kirken, familien og lokalsamfunnet ses også å forringe livskvaliteten til moderne mennesker, det samme er de stigende skilsmissesatsene.

‘’Historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse.’’ (Marx, u.d.) sa Karl Marx som er anerkjent sosialteoretiker, og som ikke var positiv til livskvaliteten i det moderne samfunnet, fordi arbeiderklassen ble stadig fattigere og større.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå