Utdrag
På 1800-talet vart det å vera velståande og ha mykje pengar sett på som viktig, og dette er noko vi tydeleg ser at Bjørnstjerne Bjørnson har fått med i «Faderen».

I novella, som er henta frå «Smaastykker» i 1860, møter vi på Tord Øverås som vert indirekte skildra som arrogant og sjølvoppteken.

I tillegg til Tord, møter vi på ein prest, men òg Karen, Finn og Gudmund.

Her har forfattaren brukt inspirasjon til namna frå norrøn tid og det gjev meg dermed ei kjensle av nasjonal stoltheit gjennom novella.

I løpet av historia får vi høyra om dei tre milepålane sona til Tord Øverås, Finn, går gjennom før han døyr.

Og korleis Finn har måtta leva i skuggen av far sin med høge forventingar om å halda på æra til familien.