Et realistisk syn på Snehvit og de syv dverger | Analyse

Innledning
”Snehvit og de syv dverger” er skrevet av Odd Børretzen i 1997. Denne humoristiske teksten tilhører samlingen Noen ganger er det all right.

Børretzen skriver ironiske og humoristiske kåserier, som ofte fungerer som kommentarer til samfunnet. Motivet i ”Snehvit og de syv dverger” er mer eller mindre det samme som i originaleventyret.

Kort sagt handler det om en vakker prinsesse som holdes innesperret på loftet av hennes onde stemor, og opplever å bli sendt ut i skogen for å drepes, men unnslipper.

Børretzen vrir på originaleventyret og setter det i et mer realistisk perspektiv.

Med andre ord har han brukt en god dose ironi blandet med tradisjonelle eventyrtrekk i ”Snehvit og de syv dverger”. Teksten bryter med forventningene vi har til slike episke tekster, men har likevel flere fellestrekk.

Utdrag
”Eg står her og skal slå opp med ei jente” startar in medias res og ein får ein ide om kva som vil skje i novella, alt frå med første setning.

Desse konkrete tankane vil vise seg å være den store konflikten i teksten, vansken som guten må stri med gjennom novella. ”Ho som kjem gåande der borte, skal eg slå opp med” er innleiinga, og ein bli med det same dratt inn i hovudpersonens tankar.

Belsvik fortsett med å skildre tankane til guten, som tilsynelatande heiter Svein, vidare i innleiinga. Starten på novella hans peikar fram på kva lesaren trur vil skje vidare, men får ei heilt uventa ending i slutten som ein absolutt ikkje ville sett føre seg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå