Innledning
I juni 1940 brøt sovjetiske styrker inn i Estland og okkuperte landet, mens Stalin styrte Sovjetunionen med en ambisjon om å utøve kontroll over de øst-europeiske landene. På denne tiden hadde de allierte stormaktene dannet en front mot Tyskland, og lot Stalin handle fritt.

Utdrag
Over 60 000 estiske, svenske og tyske borgere flyktet tilbake til sine hjemland etter krigen. Senere kom det en stor mengde russiske innvandrere som førte til økt industriproduksjon.

Men esterne hadde færre rettigheter enn russerne i landet, og Russland kunne bestemme over Estland og hadde fabrikker over hele landet.

Nesten all industri ble brukt til sovjetisk produksjon, og det var ulovlig å drive private gårder og fabrikker.

Til tross for dette var levestandarden i Estland bedre enn i Russland frem til 1970-tallet, da den gradvis ble verre.

Kunstnere på denne tiden var sterkt begrenset i hva de kunne lage, og det var bare tillatt å lage kunst som minnet om Stalintiden.

Det ble populært blant forfattere å bli kommunister, og noen flyktet til Sverige og andre land. Estland var svært isolert mens de var under Sovjetunionen, men etter Stalins død i 1953 fikk de tilgang til fergetrafikk og kunne se finsk fjernsyn på 1960-tallet.

På denne tiden kunne estere endelig lage sin egen estiske kunst, men kulturen var russifisert, og det kom stadig nye russiske innvandrere.

Det var statuer av Stalin overalt, og esterne måtte lære russisk på skolen og snakke russisk. Hvis noen uttalte seg mot dette, ble de arrestert.