Innledning
”Danning, eller mangel på det, i ein velfødd oljeøkonomi” ble publisert av Thorstein Selvik i Bergens Tidene 12.februar 2012.

Det er en argumenterende tekst med et klart synspunkt på hvordan nordmenn sin oppførsel har blitt.

Hvordan kommer denne påstanden frem i teksten, og hvilke argument bruker Selvik å underbygge den med?

Har han rett, er nordmennene virkelig så uhøflige eller er det bare enkelttilfeller av hans egen erfaring?

Hovedsynspunktet til Selvik er meget tydelig i teksten, og man trenger ikke lese mellom linjene for å forstå hva han prøver å si.

Kort sagt mener han at nordmennene i vår rike oljenasjon har en stor mangel på vanlig folkeskikk.

I teksten blir det lagt mest vekt på dannelsen flere nordmenn mangler når det gjelder oppførsel under konferanser og seminarer.

Utdrag
I slutten skriver skriver Selvik om at nordmenn sies å være blant de mest uhøflige i verden.

”Pompøse, sjølvsentrerte, udanna og uhøflege nordmenn er noko av det eg likar minst.”, skriver han, før han legger til at de vokser i takt med oljepenger og velstands-gap til resten av Europa.

Vi kan fastslå at han er enig i påstanden om at nordmenn er de mest uhøflige i verden da han skriver at slike personer er noe av det han liker minst. Selvik velger å være helt ærlig om begrunnelsen sin.

Teksten gir et relativt dårlig bilde av nordmenn. Er vi så opphengt i vår rikdom at vi ikke vektlegger høflighet lenger?

Det virker nesten som Selvik generaliserer når han argumenterer for uhøfligheten.

Å si at nordmenn er selvsentrerte og udannet kan oppfattes som meget stereotypisk, men etter alle disse tilfellene av uhøflighet på viktige seminarer og foredrag, der de norske deltakerne helt klart skiller seg ut, er det vanskelig å ikke fastslå denne påstanden.

Likevel trenger ikke dette gjelde hele den norske befolkningen.

Man kan si seg enig med Selvik om at seminardeltakerne fra Norge må skjerpe seg, men man skal være forsiktig å ikke generalisere, for da kan det fort oppstå sinte nordmenn.

Ellers bruker Selvik holdbare og relevante argumenter og har fremstår troverdig.