Vinter eller vår | Norsk oppgave

Innledning
Novella ”Vår” er skrive av Tove Ditlevsen og vart utgitt i novellesamlinga Den fulde frihed i 1944.

Denne samlinga er ei av fleire av Ditlevsen som vert skildra som ”følsomt psykologiske fortellinger”, som er prega av ”varsom forståelse og bittert kjennskap til hverdagens konflikter og problemer” (snl.no, 2019).

Denne skildringa stemmer også godt for novella ”Vår”, som tematisk tek for seg indre konfliktar i møte med kjærleik og menneskelege relasjonar. Eg vil no tolke denne novella.

Utdrag
Utifrå personskildringane i novella, verkar dei to personane ganske ulike. Det er fleire direkte skildringar av dama. Mange av desse er knytte til denne konkrete dagen, men kan likevel gi eit inntrykk av henne som person.

Ho vert skildra med ”røde og friske” kinn”, eit ”pust av ungt vintervær sto omkring henne” og ho ”lo mye, og snakket ivrig om hvor kaldt det var og hvor friskt det var ute allikevel.”

Dette gir inntrykk av ein livleg og optimistisk person, fylt av eit ”stort lys inne i henne”. I tillegg skildrar han henne som ”meget vakker” og han omtalar henne som ”uoppnåelig”.

Det verkar heller ikkje som om ho er så bunden av konvensjonar, for han trekk fram at ho trassar trafikkreglar. Kanskje er dette ein person som er godt likt av mange og som er van med å få mykje merksemd?

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå