Innledning
På vei til skolen i dag så jeg noe snodig: En bestemt katteeier med en motvillig og skremt katt i bånd, på vei oppover Karl Johansgt. Episoden fikk meg til å tenke:

Skal kattens frihet ofres for at eieren skal ha frihet til å kunne ha med seg katten på bytur? Hvorfor reagerte jeg så sterkt på at det var en katt – og ikke en hund - som var i bånd? Er katters frihet viktigere enn hunders frihet?

Det er mulig frykten for fangenskap er et medfødt instinkt hos alle dyr og mennesker. Dette mente kanskje også den antatt største dramatikeren dette landet har fostret opp, nemlig den svært berømte Henrik Ibsen.

I et brev til Georg Brandes skal han ha skrevet at friheten for ham var den største og høyeste livsbetingelse. Nøyaktig hva han mente med dette er vanskelig for meg å si noe sikkert om.

Skal en ta ham fullstendig på ordet, må det jo bety at et menneske helt enkelt ville dø om det ikke hadde sin frihet i behold.

Dette er imidlertid ikke det jeg velger å spekulere over, ettersom jeg som sagt er filosofielev, og dermed ikke har som mål å foreta vitenskapelige undersøkelser for å finne ut hvor lenge mennesker overlever i fangenskap.

Mitt lodd er heller å undre meg grenseløst over hva denne friheten egentlig er og hva den fører til, noe som jevnlig fører til lange og nokså fruktesløse grublerier...

Utdrag
Jeg har selv benyttet meg av friheten til å bryte ut av ødeleggende vennskap flere ganger i livet. Likevel kan en jo spørre seg om dette ikke er en smule uansvarlig.

For der en person velger å forlate en annen for selv å få muligheten til å utvikle seg mer som individ, vil det som regel bli etterlatt en annen part som kanskje selv trenger hjelp til å bryte ut av det mønsteret som gjorde relasjonen ”nødvendig” å bryte ut av.

Har man ikke en form for uoffisiell plikt til å hjelpe de menneskene man frivillig har involvert seg i, om man merker at de oppfører seg på en måte som plager en selv og andre?

Jeg husker selv da jeg som barn hadde ei svært dominerende bestevenninne som til tider overstyrte meg og ikke ville la meg delta så mye i forskjellige valg som skulle tas.