Frihet: min, din eller vår? | Analyse

Innledning
På vei til skolen i dag så jeg noe snodig: En bestemt katteeier med en motvillig og skremt katt i bånd, på vei oppover Karl Johansgt. Episoden fikk meg til å tenke:

Skal kattens frihet ofres for at eieren skal ha frihet til å kunne ha med seg katten på bytur? Hvorfor reagerte jeg så sterkt på at det var en katt – og ikke en hund - som var i bånd? Er katters frihet viktigere enn hunders frihet?

Det er mulig frykten for fangenskap er et medfødt instinkt hos alle dyr og mennesker. Dette mente kanskje også den antatt største dramatikeren dette landet har fostret opp, nemlig den svært berømte Henrik Ibsen.

I et brev til Georg Brandes skal han ha skrevet at friheten for ham var den største og høyeste livsbetingelse. Nøyaktig hva han mente med dette er vanskelig for meg å si noe sikkert om.

Skal en ta ham fullstendig på ordet, må det jo bety at et menneske helt enkelt ville dø om det ikke hadde sin frihet i behold.

Dette er imidlertid ikke det jeg velger å spekulere over, ettersom jeg som sagt er filosofielev, og dermed ikke har som mål å foreta vitenskapelige undersøkelser for å finne ut hvor lenge mennesker overlever i fangenskap.

Mitt lodd er heller å undre meg grenseløst over hva denne friheten egentlig er og hva den fører til, noe som jevnlig fører til lange og nokså fruktesløse grublerier...

Utdrag
Dette eksempelet på frihet og mangelen på den i nære relasjoner, er bare en av de mange sammenhengene jeg kan komme på der friheten spiller en viktig rolle.

Både i og utenom skoletimene har jeg ofte tenkt på friheten i mer generell forstand. Da tenker jeg kanskje mer på en slik frihet som alle i vår del av verden kan kjenne på, en slik form for frihet som Arne Johan Vetlesen omtalte i Klassekampen 9. november i år..

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå