”Danning, eller mangel på det, i ein velfødd oljeøkonomi” | Argumentasjonen

Innledning
”Danning, eller mangel på det, i ein velfødd oljeøkonomi” ble publisert av Thorstein Selvik i Bergens Tidene 12.februar 2012.

Det er en argumenterende tekst med et klart synspunkt på hvordan nordmenn sin oppførsel har blitt. Hvordan kommer denne påstanden frem i teksten, og hvilke argument bruker Selvik å underbygge den med? Har han rett, er nordmennene virkelig så uhøflige eller er det bare enkelttilfeller av hans egen erfaring?

Utdrag
Hovedsynspunktet til Selvik er meget tydelig i teksten, og man trenger ikke lese mellom linjene for å forstå hva han prøver å si. Kort sagt mener han at nordmennene i vår rike oljenasjon har en stor mangel på vanlig folkeskikk.

I teksten blir det lagt mest vekt på dannelsen flere nordmenn mangler når det gjelder oppførsel under konferanser og seminarer.

Selvik bruker egne opplevelser fra seminarer og konferanser for å underbygge påstanden sin om hvor udannede nordmenn fremstiller seg på disse møtene.

I første avsnitt bruker han et eksempel fra en av disse konferansene, hvor den amerikanske ambassadøren og andre utlendinger møter presist til lokalet – selv dem som har fløyet helt fra London, Stockholm og andre steder.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå