Innledning
”Danning, eller mangel på det, i ein velfødd oljeøkonomi” ble publisert av Thorstein Selvik i Bergens Tidene 12.februar 2012.

Det er en argumenterende tekst med et klart synspunkt på hvordan nordmenn sin oppførsel har blitt.

Hvordan kommer denne påstanden frem i teksten, og hvilke argument bruker Selvik å underbygge den med?

Har han rett, er nordmennene virkelig så uhøflige eller er det bare enkelttilfeller av hans egen erfaring?

Utdrag
Ved å vise til dem som har hastet seg fra flyplasser for å nå møtene, likevel kommer presist, klarer han å stille nordmennene i enda dårligere lys.

De oppnår å møte for sent, selv om de ikke har måttet ta fly fra utlandet. Vi får da patos med utlendingene som må oppleve denne uhøfligheten som oppstår under slike viktige og internasjonale foredrag.

I tillegg får vi de samme følelsene som forfatteren av teksten har om saken – vi føler oss flaue over det norske folket.

Selvik sammenligner de viktige og vellykkede investorene i Norge med bortskjemte unger som forlater middagsbordet midt under måltidet, når de reiser seg opp og forlater lokalet midt under foredragene.

”Vi veit at vi stammar frå bønder og fiskarar, dei er utmerkte 2 folk dei fleste, men eg visste ikkje at vi så direkte stammar frå apane”, avslutter han det fjerde avsnittet med.

Selvik bruker igjen spesielle ordvalg for å underbygge poenget sitt, denne gangen med minusord som ”bortskjemte ungar” og ”apar” for å beskrive de norske seminardeltakerne.

”Rett før jul spelte ein blåsekvartett festleg og flott musikk på finansjulebord i Oslo”. Igjen bruker han plussord for å fremme det flotte opplegget som blir ødelagt av en uhøflig person som kaster en appelsin oppi den ene tubaen.

Han fortsetter med å dra frem eksempler fra et skirenn i Italia, der han beskriver de norske deltakerne på negativt vis: ”bøllar i glansa skidress med flourpulver under joggepinnane og særs dårlig tid”.

Igjen bruker han minusord i forbindelse med nordmennene. Vi forstår virkelig hva han mener. I slutten skriver skriver Selvik om at nordmenn sies å være blant de mest uhøflige i verden.