”Danning, eller mangel på det, i ein velfødd oljeøkonomi” | Argumentasjonen

Innledning
”Danning, eller mangel på det, i ein velfødd oljeøkonomi” ble publisert av Thorstein Selvik i Bergens Tidene 12.februar 2012.

Det er en argumenterende tekst med et klart synspunkt på hvordan nordmenn sin oppførsel har blitt. Hvordan kommer denne påstanden frem i teksten, og hvilke argument bruker Selvik å underbygge den med? Har han rett, er nordmennene virkelig så uhøflige eller er det bare enkelttilfeller av hans egen erfaring?

Utdrag
Hovedsynspunktet til Selvik er meget tydelig i teksten, og man trenger ikke lese mellom linjene for å forstå hva han prøver å si. Kort sagt mener han at nordmennene i vår rike oljenasjon har en stor mangel på vanlig folkeskikk.

I teksten blir det lagt mest vekt på dannelsen flere nordmenn mangler når det gjelder oppførsel under konferanser og seminarer.

Selvik bruker egne opplevelser fra seminarer og konferanser for å underbygge påstanden sin om hvor udannede nordmenn fremstiller seg på disse møtene.

I første avsnitt bruker han et eksempel fra en av disse konferansene, hvor den amerikanske ambassadøren og andre utlendinger møter presist til lokalet – selv dem som har fløyet helt fra London, Stockholm og andre steder.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter