Mangel på merksemd?

Innledning
Er dagens ungdom respektløyse? Den verste klassen på trinnet er 2STB, i denne klassen er det umogleg å holde roen. Vi har alt frå bråkmakarar til kverulantar, og det går ikkje ann å ha ein diskusjon utan om at useriøse poeng kjem inn i bildet.

Det er lett å sjå at nokon i klassen ikkje har fått ein ordentleg oppseding på folkeskikk heime, for her sit gutane med beina på pulten og jentene med alt for høy musikk på øret. Det er ikkje meininga at skolen skal oppdra elevene, dette skal gjørast før dei starter på skolen slik at dei klarer seg i slike situasjonar. Er det slik fordi foreldre ikkje er nok med sine barn til å oppdra dei.

Utdrag
Kvifor er det slik at nokon blir så respektløyse? Stadig er det klaging på foreldre som ikkje kan stille opp når dei vil, folk som sårar andre følelsar sjølv om dei veit det er feil eller er frekk mot folk rundt seg. Er det fordi ein ikkje har hatt nok grensar som barn?

Eller er det kanskje fordi ein han foreldre med sjølvmotseiande former for straff? Eller er det rett og slett på grunn av for liten merksemd eller kjærleik?

Måten vi oppfører oss på har ofte med bareoppseding å gjera, men kva er eigentleg ein god oppseding. Ein kan ikkje vera for steng, men ein kan heller ikkje være for snill heller.

Kor går eigentleg grena mellom snill og streng? Det finnast inga fasit på korleis ein skal oppsede sine barn.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå