Biologirapport | Ekskursjon Sagtjernet

Innledning
Hensikten med denne ekskursjonen til Sagtjernet var å se nøyere på et næringsrikt vann. Vi skulle også lære oss å gjøre et feltarbeid hvor vi samlet inn ulike organismer ved å bruke biologiske metoder og deretter studere de organismene som vi fant.

Innholdsfortegnelse
TEORI
Oversikt over Sagtjernet og Ragnvalsbekken
FREMGANGSMÅTE:
RESULTATER FRA DE ANDRE GRUPPENE:
KONKLUSJON OG FEILKILDER

Utdrag
Hvis vi ser på resultatene vi fikk på post 1 og post 2 kan vi se at det forteller oss at sagtjernet kan være en næringsrik innsjø, som har siktedyp mindre enn 4-5 m, grønnliggul vannfarge, mye næringssalter, mye plankton og mye vannplanter. Det kan også være en myrvannsjø, som har siktedyp på 1-2 m, har gulbrun vannfarge, lite plankton, lite fisk og oksygenmangel på bunnen.

Hvis vi ser nøye på resultatene vi fikk, det vi skrev i teorien og at vi vet at det ikke napper så mye fisk på kroken i sagtjernet, viser det til at Sagtjernet er en myrvannsjø selv om det kan forekomme mye plankton der.

Under ekskursjonen kan det ha skjedd feil slik at vi har fått feilkilder. Eventuelle feilkilder kan for eksempel være at vi har blandet planter og trodd at det var en plante, når det er en annen plante som er veldig lik.

Vi kan også ha sett feil i mikroskopet slik at vi har skrevet opp feil type plankton, siden mange er ganske like. Det kan også ha vært en sjanse for at det har vært mer plankton enn vi fikk med i glassene våres, men at vi tok planktonprøver på steder der det var mindre plankton.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå