Innledning
Hensikten med denne ekskursjonen til Sagtjernet var å se nøyere på et næringsrikt vann.

Vi skulle også lære oss å gjøre et feltarbeid hvor vi samlet inn ulike organismer ved å bruke biologiske metoder og deretter studere de organismene som vi fant.

Innholdsfortegnelse
Teori
Oversikt Over Sagtjernet Og Ragnvalsbekken
Fremgangsmåte:
Resultater Fra De Andre Gruppene:
Konklusjon Og Feilkilder

Utdrag
I vegetasjonen rundt kan man finne en del Pors, Tjønnaks, Bukkeblad, gul Nøkkerose, Gulldusk og Sjøsivaks.

Det finnes også blant annet stortranebær, myrhatt, sjøsivaks, gulldusk, myrhatt, flaskestorr, trådstorr, blokkebær, hundekvein, selsnepe, mjølkerot og elvesnelle.

Det har ikke blitt observert noen rødlistede arter der, men på grunn av lokaliteten har sagtjernet potensial til å huse sjeldne arter.

Oksygenforholdene i tjernet er preget av årstiden. Rikt på våren og fattigere etter hvert som forråtnelsesprosesser kommer i gang utover mot høsten.

Planktonet som lever i det øvre lag vil tilføre vannet med mer oksygen utover sommeren, men da høsten kommer går døde planter i forråtning og oksygenmengden avtar i hele sjøen frem mot vinteren.

Algeproduksjonen om sommeren og påfølgende forråtnelse, gjør tjernet til et næringsrikt vann.

Sagtjernet har av og til blitt brunt, det kommer av at jernpartikler blir løst fra bunnen på grunn av at forholdene er oksygenfattige der.

---

Vi fant fram vannhenteren og passet på at alt vannet var ute av den før vi startet. Vi passet på at den var helt åpen og deretter sank vi den til 1 meters dyp.

Vi så at det var en meter siden det var målt opp hver halve meter på tauet som var festet til vannhenteren.

---

Hvis vi ser på resultatene vi fikk på post 1 og post 2 kan vi se at det forteller oss at sagtjernet kan være en næringsrik innsjø, som har siktedyp mindre enn 4-5 m, grønnliggul vannfarge, mye næringssalter, mye plankton og mye vannplanter.

Det kan også være en myrvannsjø, som har siktedyp på 1-2 m, har gulbrun vannfarge, lite plankton, lite fisk og oksygenmangel på bunnen.

Hvis vi ser nøye på resultatene vi fikk, det vi skrev i teorien og at vi vet at det ikke napper så mye fisk på kroken i sagtjernet, viser det til at Sagtjernet er en myrvannsjø selv om det kan forekomme mye plankton der.

Under ekskursjonen kan det ha skjedd feil slik at vi har fått feilkilder.

Eventuelle feilkilder kan for eksempel være at vi har blandet planter og trodd at det var en plante, når det er en annen plante som er veldig lik.

Vi kan også ha sett feil i mikroskopet slik at vi har skrevet opp feil type plankton, siden mange er ganske like.

Det kan også ha vært en sjanse for at det har vært mer plankton enn vi fikk med i glassene våres, men at vi tok planktonprøver på steder der det var mindre plankton.