Innholdsfortegnelse
Forord 2
Teori 4
Resultater 6
Konklusjon 12
Litteraturliste 13

Utdrag
I nærmere 50 år har forskningsstasjonen ved Tollboden samt Biologen administrert og gjennomført feltkurs i marinbiologi for skoler i nærfylkene samt for en rekke høyskoler og universitet i Norge og utlandet» ( UiO, 2014).

Feltarbeidet i Drøbak besto i å velge ut levende organismer som ble trukket fra sjøbunnen.

De to biotopene vi har hentet trekk fra er bløtbunn og hardbunn. Bløtbunn finnes i områder med rolig vann, uten kraftige bølger.

Den er dannet av slam, smågrus og sand og derfor er det ikke en sjøbunn organismene kan sette seg fast i.

Her er det en lavere antall arter. Organismene er mindre enn å hardbunn og de graver seg ned i bunnen.

Hardbunn finnes i områder eksponerte for bølger og den består av stein, fjell og koraller. Her finner man et større antall arter.

---

De ulike levende organismene i havet tilpasser seg det naturlige biotopiske miljøet de lever i.

Hardbunnsarter må feste seg og holde seg fast, fordi de lever i eksponerte områder med bølger og sterke strømninger.

Mens bløtbunnsarter må kunne grave og bevege seg fritt, fordi de finner mat og gjemmer seg i sanden.

I teoridelen skrev jeg at på hardbunn finnes et høyere antall arter enn på bløtbunn. Etter å ha studert de to biotopene så jeg at det var flere planter blant hardbunn trekkene.

På hardbunn er det mulig for maritime planter å sette seg fast i sjøbunnen, som for eksempel steiner.

I tillegg er disse mye nærmere lyset. På grunn av alt dette vil vannet i det området være mer oksygenrikt. Det vil føre til et større og variert mangfold.

En del av utforskningen som ikke gikk så bra var mikroskopering av plankton. Jeg hadde litt problemer å finne plankton i trekkene.

Dette kan være på grunn av at trekkene ble tatt fra vannets overflate om dagen, når plankton ligger mer på dybden.

En feilkilde kan også være at vi lot trekkene, som besto av både dyreplankton og planteplankton, ligge i samme vann et døgn før vi mikroskoperte de.

Muligens ble planteplanktonet spist av dyreplanktonet eller så ble den ødelagt over natta.

Dette var en interessant og lærerik tur, fordi vi fikk sjansen til å studere de levende organismene man lærer om, på nært hold.