Bindinger, oppbygning og egenskaper | Kjemi

Innholdsfortegnelse
Bindinger, oppbygning og egenskaper
Sterke bindinger
Metallbindinger
Ionebindinger
Kovalente bindinger
Svake bindinger
Dipolbindinger
Hydrogenbindinger
Egenskaper til stoffer som er bygd opp av molekyler
Oppbygning og egenskaper til nettverksstoffer

Utdrag
Kovalente bindinger deles videre inn i polare og upolare kovalente bindinger. Når to like atomer binder seg til hverandre med ett eller flere felles elektronpar, har vi en upolar kovalent binding, hvor ingen av atomene får en ladning.

På den andre siden, har vi polare kovalente bindinger; når to ulike atomer bindes til hverandre med felles elektronpar, så vil en av atomkjernene trekke mest på elektronparet eller -parene, og dermed vil følgende atom få en svak negativ ladning (skrives delta-negativ). Det andre atomet vil få en tilsvarende positiv ladning (skrives delta-positiv).

Men det må ikke alltid være to like atomer i en upolar kovalent binding.

Elektronnegativitet er et mål på den evnen et atom har til å trekke til seg elektronene i en kovalent binding. Elektronnegativitetverdien øker jo lenger høyre og oppover vi kommer i periodesystemet (man ser bort fra edelgassene ettersom de allerede har stabil elektronkonfigurasjon), og altså er fluor atomet med størst elektronnegativitet.

For å koble dette inn mot kovalente bindinger; forskjellen mellom elektronnegativiteten til to atomer bundet til hverandre, sier noe om ladningsforskyvningen i bindingene mellom dem.

Jo større forskjellen er, desto mer er elektronparet forskjøvet mot atomet med størst elektronnegativitet – og desto større ionekarakter sier vi at bindingen har.

Er forskjellen mellom 0 og 0,5, er det en upolar kovalent binding – altså trenger det ikke være to helt like atomer. Er forskjellen mellom 0,5 og 1,7, har vi derimot en polar kovalent binding. Alle forskjeller mellom 1,7 og 4,0 er ionebindinger.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå