Assimilering eller integrering | Essay

Innledning
Som oftest fryder forandring, vi mennesker er skapt til å leve med variasjon og åpenhet. Vi har alle våre egne preferanser og meninger.

Men klarer et samfunn å være funksjonelt med hensyn til forskjellene og ulikhetene våre, eller er det essensielt med kopier av majoritetens beste utgaver?

Assimilering er når en minoritet gir avkall på kulturen sin for å leve i henhold til majoritetens dominerende verdier og normer.

Utdrag
Den samiske befolkning har i flere hundre år blitt undertrykt og sett ned på av den norske. De skilte seg ut med egen kultur, språk, og tradisjoner.

I henholdt til den gangs norske politikk, var dette ikke i tråd med hvordan man skulle leve i det norske folk sitt «eget» geografiske område.

Prosessen med å bestemme hvilke egenskaper som skulle bort, og hvordan det skulle gjøres startet. Samene ble sendt på internatskoler, og alt av samisk kultur ble gjemt bort.

Dette førte til stor misnøye blant samene, og et stort antall samer ble svært negativt psykisk påvirket. Fornorskningspolitikken ble ført ut fra det syn «den eneste redning for samene er å absorberes av den norske nasjon».

En annen faktor er også at etnosentrisme spilte en sentral rolle i den norske befolkningens tankemåte på tiden det skjedde.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå