Stereotypier hindrer integrering

Innledning
Integrering er nødvendig for å bli godtatt i et samfunn preget av en ulik kultur.

Dessverre blir mennesker i den norske samfunnet med ulik kultur stemplet på grunn av vår store fremmedfrykt.

Hvorfor er det slik at en mann eller kvinne med en annen etnisk bakgrunn enn oss ikke kan bli godtatt for deres egenart? Er det fordi våre mange stereotypier hindrer mennesker som bosetter seg her i å integreres - det å bli en del av samfunnet vårt?

Utdrag
Stereotyping er antakelig det største hinderet for integrering, men det finnes også andre vansker. Religion spiller en stor rolle når enn innvandrer skal tilpasses vårt norske samfunn.

Tar vi muslimene som eksempel, som egentlig skal be fem ganger til dagen og hvor kvinnene er pliktet til å bruke hijab, kan vi se hvor problematisk det kan bli å adapteres her.

Aftenposten skrev den 12.okt 2011 på vegne av en svensk undersøkelse, at syv av ti bedrifter ikke ønsker å ansatte noen med religiøse hodeplagg. Det er som å si at syv av ti muslimske innvandrere i Sverige ikke i stand til å integreres, som er fullstendig nedslående. Man anser at det er likt i Norge.

Det finnes mennesker som er totalt motsatt enn det som har blitt tydeliggjort til nå, men disse er i stor grad minoriteten.

De er åpne mot andre kulturer, religioner og ser ikke tankeløst ned på personer med annen hudfarge.

Disse menneskene har sannsynligvis sett samfunnet gjennom innvandrernes øyne, prøvd å forstått hvordan de har det, og gitt slipp på alle fordommer. Dette er den fullstendige oppskrift på å bli et fullkomment og mottakelig samfunn for innvandrere som trenger å integreres i dette landet.

I denne teksten har fått sett at innvandrere blir møtt med store fordommer når de bosetter seg i landet vårt. Våre mange stereotypier fører til at ulike etniske mennesker sliter med å tilpasse seg vårt samfunn.

Heldigvis finnes det de som ikke tenker så høyt om eget land og kultur, som gjør at innvandrerne de møter blir godtatt for den de er og ikke deres bakgrunn.

Slike mennesker bør vi alle lære av slik at samfunnet vårt en dag kan være et åpent og flerkulturelt samfunn hvor et menneske kan integreres uten problemer. Kanskje ordet stereotypier er noe fjernt som ikke lenger eksisterer i fremtiden? Jeg personlig håper det.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå