«Vi må ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver» skrevet av Nicolai Bjerke Dyvik Analyse

Innledning
Hovedsynspunktet i leserinnlegget «Vi må ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver»

skrevet av Nicolai Bjerke Dyvik (17) som er leder i Aker Unge Høyre publisert i Aftenposten 2.september 2020, er at vi må ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver fordi noen lærere dømmer etter identitet, nasjonalitet, utseende og videre.

Dette er altså dette Nicolai prøver å overbevise leserne om med å skrive og publisere dette leserinnlegget.

Målgruppen er elever som kan kjenne seg igjen i men også lærere som vil si seg enig med det Nicolai skriver etter å ha lest teksten.

Utdrag
Når Nicolai gjentatt nevner «...16% prosent av dem som ble mobbet generelt har svart at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe med det, mange elever opplever at læreren ikke liker dem, to prosent av norske elever at de blir mobbet på skolen av voksne»

understreker han at dette er et problem vi må gjøre noe med og at det ikke bare er noe han føler, ved å vise dette med undersøkelse og statistikk.

Når han viser hvor mye bedre det hadde vært om det var anonym retting av prøver, så skaper dette en kontrast.

---

Nicolai argumenterer også med erfaringer selv. «Jeg fikk høre fra en lærer nesten to år tidligere at jeg «var en firer» i lærerens fag.

Dette gjorde at jeg ikke jobbet noe som helst med faget, og jeg var ikke motivert til å fortsette med det på videregående.»

Dette er mening som norske ungdommer kan relatere og kjenne seg igjen i.