Volleyball | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
En arbeidskravsanalyse kartlegger og gjør rede for spesifikke krav innenfor en idrett og hvilke ferdigheter som må være på plass.

Den viser hvilke krav som settes med tanke på prestasjonsevnen. Treningsprosessen i forkant av prestasjoner handler om nettopp dette, det å utvikle disse ferdighetene.

Kravene varierer mye fra idrett til idrett, men de viktigste finner vi ofte igjen. Vi har ulike krav i ulike idretter, men vi har også sammensatte aktiviteter hvor kravene avhenger av blant annet posisjon på banen.

I en arbeidskravsanalyse tar vi som regel utgangspunkt i fysiske krav, koordinative krav, psykiske krav, sosiale krav, tekniske krav og taktiske krav.

I forbindelse med treningsplanlegging er det viktig å kjenne til disse kravene for å legge opp treningen best mulig. Derfor er det å lage en arbeidskravsanalyse en smart bruk av planleggingstiden.

Dette gjør det lettere å trene spesifikt på de oppgitte kravene og utvikle disse egenskapene for å bli bedre innenfor din idrett. I denne analysen skal vi ta utgangspunkt i volleyball.

Innholdsfortegnelse
volleyball
- Koordinative krav
- Øye-hånd koordinasjon
- Romorientering
- Reaksjonsevne
- Tilpasset kraftinnsats
- Fysiske krav
- Bevegelighet
- Utholdenhet
- Aerob
- Anaerob
- Muskelstyrke
- Dynamisk styrke
- Statisk muskelstyrke
- Psykiske krav
- Motivasjon
- Selvtillit
- Konsentrasjon
- Spenningsnivå
- Tålmodighet
- Mot/Modig
- Sosiale krav
- Kommunikasjon
- Ansvarlighet
- Sosial intelligens
- Tekniske krav
- Baggerslag
- Fingerslag
- Taktiske krav
- Spillesystem
- Blokksystem
- Spilleforståelse
KILDER

Utdrag
Øye-hånd koordinasjon
Øye-hånd koordinasjon handler om bevegelser vi utfører med hånden ut ifra sansesystemet vårt, og i dette tilfelle da synet.

I volleyball er dette en egenskap som må være på plass siden det er en idrett som først og fremst blir utført med hendene.

Øye-hånd koordinasjon er viktig uavhengig av hvilket slag det er snakk om: mottakerslag (baggerslag), opplegg (fingerslag) eller angrep (smash).

Synet og hendene må samarbeide for å få best mulig prestasjoner. Egenskapen er også viktig for å få utført riktig teknikk og for å vite når og hvordan du skal gjennomføre slaget.

Romorientering
Romorientering er veldig viktig i volleyball. Det handler om hvor på banen man skal plassere seg i forhold til medspillere, nett, banelinjer mm.

Du må alltid vite hvor du er til enhver tid for å alltid stå innenfor banen og på riktig posisjon

for å ikke slå ballen utenom banen og for å vite hvor mot- og medspillerne dine er slik at du kan skape et samarbeid i laget. Uten god romorientering blir prestasjonen også dårlig.

Reaksjonsevne
Reaksjonsevne handler om evnen til å raskt utføre bevegelser ut ifra signaler. Dette er signaler som oppstår pga. sansesystemet vårt.

I volleyball handler det om å være rask i bevegelsene og slå ballen før den havner i bakken. Man må komme seg bak og under ballen.

Det er viktig å bruke reaksjonsevnen sin og utvikle den fordi volleyball er en idrett som stiller et høyt krav til å bevege seg raskt og stå klar til enhver tid for at dette skal være mulig.

Tilpasset kraftinnsats
Tilpasset kraftinnsats er en sentral egenskap i volleyball. Dette uavhengig av hvor på banen du spiller til enhver tid.

Du må greie å tilpasse kraften ut ifra avstand, motspillere og rett og slett for å få utført teknikken i pasningene og skuddene riktig.

Riktig kraft må bli benyttet om du skal få ballen dit du ønsker. Dette gjelder da spesielt på serve og smash.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå