Stendafjellet – Norsk Skog Rapport | Naturfag

Innhold
Blandingsskog
Hogstfelt
Furuskog

Utdrag
Blandingskogen som vi studerte kan bli delt inn i tre (no pun intended). Den delen av skogen på oppsiden og delen på nedsiden av veien, og det som var langs med veien.
Det virket som om veien hadde skapt ett helt nytt økosystem da den ble laget.

Vannet rant annerledes pga. veien. Dette førte til at planter vokste mye langs veien, men mindre oppover i skråningen.
På den øvre delen av veien var det mye barskog. Det er nok fordi dette område har stått urørt lengst og derfor har det oppnådd det siste steget av suksesjonen, Klimaksfasen.

---

Hogstfeltet vi så på på Stendafjellet vil vi beskrive som relativt flatt med lite vegetasjon. Som navnet tilsier er det mange ned hoggede trær på dette området. Det er hovedsakelig dette som fører til mindre vegetasjon her enn i andre områder som f.eks blandingsskog.

Når store mengder av en skog blir hogget ned på denne måten fører det til at dyrene og organismene som lever i trærne som blir hogget ned, forflytter seg til andre steder. i tillegg vil nedhogging av trær føre til økt vind og sollys. dette gjør også at både planter, dyr og organismer forflytter seg.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter