Sjur Gabriel | Romananalyse | 6 i karakter

Innledning
Hovedpersonen i Amalie Skram sin roman Sjur Gabriel er Sjur Gabriel. Sjur Gabriel blir direkte beskrevet av Oline: «Det var Sjur Gabriels store, bredskuldrede skikkelse med den lutende rygg og det utstående skjegget under sydvesten…» (Skram, s. 15).

Her blir da Sjur Gabriel beskrevet som det en kan anse som en vanlig bonde. En kan si at han er relativt godt bygd med en lutende rygg.

Yrke til sjur Sjur Gabriel er det av en bonde og fisker. Vi kan se dette ved: «I Hellen en halv mil nordenfor Bergen…. Levde for omtrent 60 år siden en bondemann ved navn Sjur Gabriel» (Skram, s.1). Her blir Sjur Gabriel presentert som en bonde.

Utdrag
Det er en rekke karaktertrekk ved hovedpersonen. En kan starte å se på hvor motstandsdyktig Sjur Gabriel. Hvis en starter å se på boforholdene hans.

Han er en fattig bonde som lever med en kone som er alkoholiker. Samtidig har han gjennom årene jobbet å streve hardt for å opprette seg en viss sum med penger hvor nesten halvparten forsvinner momentan, men han gir ikke opp.

Videre kan en se at han er en veldig religiøs mann. En ser dette blant annet ved anledninger der han trenger hjelp fra gud og begynner å sitere salmer:

«Sjur Gabriel rev sig i håret, slang sig på ne og ropte høit at Gud måtte komme ham til hjelp» (Skram, s. 59). Etter hvert utvikler Sjur Gabriel seg til å bli en person med stor grad av omsorg.

Etter at Oline havner på sykehuset, havner ansvaret for deres nyfødte barn, Vesle – Gabriel, primært hos Sjur Gabriel. Dette ansvaret skaper en medlidenhet hos Sjur Gabriel som datteren Ingeborg poengterer:

Hovedpersonen i romanen gjennomgår en dynamisk endring. En kan tidlig i novellen se at Sjur Gabriel er mann som har sitt fokus kun på å forsørge familien sin.

Han jobber veldig hardt og har liten toleranse i det medlemmer av familien ikke gjør som han vil. Hvis dette finner sted straffes dette ofte med slag.

Oline blir stadig utsatt for slagene ettersom som trosser Sjur Gabriel ved å drikke. Videre fremstår det slik at hovedpersonen ikke har et godt forhold til hans barn.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå