Kortsvar

Utdrag
Seterliv under Skagastøltindene er eit bilete frå 1833, malt av Johannes Flintoe. ”Vieviseren synger” er derimot eit dikt skrive av Johan Sebastian Welhaven i 1845. Begge verka høyre til nasjonalromantikken.

Seterliv under Skagastøltindene har fleire nasjonalromantiske trekk. Bilete framsteller Noreg på ein fin måte, der det er ein harmonisk samklang mellom naturen og menneske.

Folkelivet på setra vert idealisert, òg dei frie norske bøndene. Mjølkinga går til dømes i eit med ”festen” på setra.

Slik vert bøndenes arbeid med naturen framstilt som noko hyggeleg. I Maleriet er det òg fine, lyse fargar, som gjer at det ser idyllisk ut.