Innledning
‘’Niels Klims reise til den underjordiske verden’’, også kjent som ‘’Nicolai Klimii iter subterraneum’’ er en roman skrevet i 1741 av dansk-norske forfatter Ludvig Holberg.

For å gjøre boken nokså utbredt ble den skrevet på latin i stedet for dansk, og spredte seg over hele Europa.

I 1955, over 200 år senere, ble den gjengitt som tegneserie av den danske maleren Hans Scherfig.

Utdrag
Niels visste ikke at det å klatre i et tre ble regnet som voldtekt, og selv om han senere ser ned på seg selv og har respekt for trærne, får vi et negativt syn på dem i tekstutdraget.

Det at de knurrer og gjør at Niels føler seg truet, gjør også at vi føler de er farlige. Man ss at det vi leser er et tilbakeblikk.

Men på slutten av side 349 begynner vi å forstå at folket er mer utviklet enn man trodde, da får ikke et skikkelig inntrykk av dem om man ser vekk fra de små glimtene han gir oss, som også forteller ohan forteller om byen med Hans Scherfig versjon ærefrykt.

Man får også vite at trærne har forskjellige høflighetshandlinger. I tegneserien føler jeg at vi får et mer objektivt syn på trærne da fortellermåten omfatter mindre av Niels sine tanker.

I tekstutdraget kan man muligens få mer medlidenhet med Niels, spesielt etter han blir kastet inn i fengselet sitt på side 350.

Etter denne handlingen lærer man mye mer om tre-samfunnet og deres lover, regler og skikker. Man får se hvor forvirret han var, selv om leseren blir opplyst av Niels i ‘’nåtiden.’’

I tegneserien kan trefolket virke som et brutalt og strengt folk, men alt i alt blir tegneserien mer autoral, ettersom tegningene ikke viser mye følelse eller diversitet.

Jeg synes ikke dette tekstutdraget egner seg til overføring, ettersom Ludvig tekstutdraget viser til mange følelser som kan være vanskelige å få frem på en effektiv måte gjennom noe annet medium.

Hadde det blitt overført til et annet medium, som film, hadde det muligens gått bedre, ettersom det er flere virkemidler som kan hjelpe en førstepersonsforteller.