Innledning
‘’Niels Klims reise til den underjordiske verden’’, også kjent som ‘’Nicolai Klimii iter subterraneum’’ er en roman skrevet i 1741 av dansk-norske forfatter Ludvig Holberg.

For å gjøre boken nokså utbredt ble den skrevet på latin i stedet for dansk, og spredte seg over hele Europa. I 1955, over 200 år senere, ble den gjengitt som tegneserie av den danske maleren Hans Scherfig.

Utdrag
I tekstutdraget kan man muligens få mer medlidenhet med Niels, spesielt etter han blir kastet inn i fengselet sitt på side 350.

Etter denne handlingen lærer man mye mer om tre-samfunnet og deres lover, regler og skikker. Man får se hvor forvirret han var, selv om leseren blir opplyst av Niels i ‘’nåtiden.’’ I tegneserien kan trefolket virke som et brutalt og strengt folk, men alt i alt blir tegneserien mer autoral, ettersom tegningene ikke viser mye følelse eller diversitet.

Jeg synes ikke dette tekstutdraget egner seg til overføring, ettersom Ludvig i tekstutdraget viser til mange følelser som kan være vanskelige å få frem på en effektiv måte gjennom noe annet medium.

Hadde det blitt overført til et annet medium, som film, hadde det muligens gått bedre, ettersom det er flere virkemidler som kan hjelpe en førstepersonsforteller.

Det hadde f. eks. vært en mulighet å bruke en fortellerstemme, noe som ikke er en mulighet i tegneserier.

Uansett er det vanskelig å få frem alt som blir skrevet i tekster som romaner på en forståelig måte, og alt i alt var tegneserien praktisk og fikk frem ting, som utseendet til trærne, før teksten forklarte det.