Organsystem hos dyregrupper: Sammenlikne bygning og funksjon

Sammenlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskilling, sett i sammenheng med tilpassing til ulike levevilkår

Oppgavebeskrivelse
o Gjøre rede for og sammenlikne oppbygningen og funksjonen av sirkulasjon, gassutveksling og utskilling hos de forskjellige dyregruppene
Sirkulasjonssystemet:
Insekter og krepsdyr:
Leddmarker:
Fisker:
Amfibier og krypdyr:
Fugler og pattedyr:
Gassutveksling:
Krepsdyr:
Insekter:
Fisker:
Dyr med lunger:
Utskilling:
Protister:
Krepsdyr:
Innsekter:
Dyr med nyrer:

Gjøre greie for hovedtrekk i formeringa av dyr, sett i sammenheng med utviklinga av livet på jorda
o gjengi hvilke formeringsmetoder som finnes i vann og på land
Ukjønnet formering:
Kjønnet formering =
Dyr med ulike formeringsmåter:
Flatmark
Nesledyr
Bier
Dyr med kjønnet formering:
Meitemark:
Reker:
Fisker:
Frosker:
Bever:

Utdrag
Funksjonen er å bringe næring og oksygen til cellene og karbondioksid og andre avfallsstoffer bort fra cellene. I encellede og fåcellede organismer er det ikke behov for noe sirkulasjonssystem. Transporten foregår gjennom cellemembranen i enkeltcellene, ved diffusjon aktivt eller passivt, og ved endocytose og eksocytose.

I større dyr må det være et sirkulasjonssystem. Består av blod, blodårer og hjerte. Oppbygningen varierer, men mye er likt. Blodårene er blant annet knyttet nært sammen med de organene som sørger for gassutveksling. Må også ligge nært fordøyelsessystemer og ekskresjonssystemet.

Større dyr har enten åpent eller lukket sirkulasjonssystem. I et åpent pumpes blodet ut fra hjertet gjennom en arterie og flyter deretter fritt sammen med vevvæsken innimellom cellene ute i vevet. Fra vevet blir blodet samlet i nye blodårer, og så transporteres til hjertet igjen.

Krever at blodet presses tilbake gjennom de nye blodårene og til hjertet ved hjelp av muskler i kroppen. Musklene funker som en pumpe.
I et lukket får blodet i blodårer i hele kroppen. Behøver ikke å bevege musklene konstant.

Blodet pumpes ut fra hjertet via arterier(blodårer) som forgreiner seg til kapillærårer(minste årene) og samles i venene før det går tilbake til hjerte igjen. Kan være enkelt eller dobbelt. I et enkelt passerer blodet hjertet en gang på turen rundt i kroppen. I et dobbelt passerer blodet hjertet to ganger.

Første runde for å ta opp oksygen og skille ut karbondioksid før det går tilbake til hjertet. Andre er transport til og fra cellene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå