Innledning
Gravferdsritual kalles ofte ”det siste farvel”. Forholdene individet hadde til andre mennesker blir avbrutt.

Gravferd er også en måte å ære et menneske på. Bruken av blomster, musikk, kirkeklokker og prest en måte å vise ære på i Norge.

Innholdsfortegnelse
Ritualer – hva er det?:
Overgangsritualer for barn
Overgangsritualer for ungdom
Overgangsritualer for voksne
Det siste overgangsritualet
Ritualer og kjønnsroller
Ute og hjemme
Er likhet og likeverd det samme?
Rent og urent

Utdrag
Overgangsritualer for ungdom
Innebærer ofte en ventetid hvor de ikke regnes som barn eller voksne.

Må ofte gjennom prøvelser for å bevise at de ikke er barn. I Afrika må unge gutter bo en periode utenfor landsbyen for å bevise at de er blitt voksne til å klare seg selv.

Overgangsritualer for ungdom innebærer også en opplæring i samfunnets viktigste verdier.

I Burma er det et opphold i kloster hvor de lærer å kjenne Buddhas ord. Når de flytter til klosteret, er det en stor høytidsdag.

De pyntes som små prinser med silkeklær og krone. Etter fotograferingen er det en stor fest. Barndommens siste dag skal feires med musikk og god mat.

Etter festen blir alle guttene badet, de fine klærne blir byttet ut med slitte munkekapper og de blir barbert.

Barberingen er en viktig høytidsstund. Alt håret blir samlet i et hvitt tøystykke, som blir gravd ned og kastet i elva.

Tegn på at barndommen er over, og guttene er verdige buddhister. Når de er i kloster, må foreldrene tiltale sine sønner med ærbødighet.

De leser hellige skrifter, og må leve som munkene. Markerer også fra å være ufullstendig til fullstendig menneske.

Konfirmasjonen i Norge er også en opplæringstid. I 1736 ble det påbudt ved lov. Det markerer tilhørighet i kristendommen.

Kommer fra latin, ”confirmare”, å stadfeste, bekrefte. På grunn av konfirmasjon ble skole for alle barn lovfestet. Først på 1800-tallet, ble skolen atskilt fra konfirmasjonsundervisningen.

I opplæringsperioden ble man pålagt faste regler, å henge, flørte eller alkohol var forbudt.

Uten konfirmasjon, kom man ikke inn i militæret, fikk ikke gifte seg. Hadde man papirer, kunne man få jobb når man var 14-15.

I 1997 ble 74% konfirmert kirkelig, og 12% borgerlig.

Overgangsritualer for voksne
Vanlig er bryllup. I hinduismen er det en gledesfest med dansere, musikere, mat skal vare i flere dager med hundrevis av gjester.