Analyse av Hajj | Finn dimensjonene

Innholdsfortegnelse
1. Ritualer som bygger på myter (fortellinger fra de hellige skriftene)
2. Ritualer som sier noe om islams lære (gudetro, verdensbilde, menneskesyn eller frelse)
3. Ritualer som sier noe om etikk (hva som er rett og galt, eller godt og ondt)
4. Materielle/estetiske uttrykk som vises i ritualene (bygninger, gjenstander, musikk, kunst)
5. Den sosiale dimensjonen i ritualene (fellesskap, sosial organisering, sosiale roller, kjønn)
6. Opplevelsesdimensjonen i ritualene (nærhet til eller kontakt med Gud, åndelig utvikling)

Utdrag
Et eksempel på et rituale som bygger på myter, er ritualet som foregår i det hellige berget kalt Arafatberget.

Dette foregår på dag tre av hajj, og er et ritual der det ifølge muslimsk tro blir sagt at Adam blir tilgitt av Gud og gjenforent med Eva.

Grunnen til at disse stedene har så stor betydning for muslimer er på grunn av fortellingene fra de hellige skriftene, der blant annet nevnes at Arafatberget er et sted som de muslimske profetene har besøkt.

---

Et ritual som er sentralt når det gjelder Islams lære, er bønn og gudstro. Når muslimer gjennomfører hajj har de stort fokus på å kun ha guden Allah i tankene.

Det er derfor veldig vanlig under hajj å “drømme seg litt bort”, når man da holder fokuset kun på en ting i flere dager på rad - nemlig å komme nærmere Gud, og bli frelst.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå