Rike og fattige land | Oppgave

Innledning
En av verdens store utfordringer i dag er forskjellen mellom rike og fattige land. Andelen av fattige har sunket de siste ti-årene. Men, det lever fortsatt millioner av mennesker i ekstrem fattigdom.

Vi deler ofte verden i to når vi snakker om rike og fattige land, nord for ekvator og sør for ekvator. Nord for ekvator finner vi land som lever i overflod, mens sør for ekvator dør folk av sult (Miljøagentene, u.d.).

Hvis vi sammenligner Norge med for eksempel Angola, ett fattig land sør for ekvator, kan man se på den urettferdige fordelingen. Hvorfor har det blitt sånn? Hva er det som gjør forskjellen mellom Norge og Angola så stor?

Utdrag
Slik som Angola var underlagt portugiserne, var Norge underlagt både Danmark og Sverige. Norge var et fattig land, hvorfor klarte vi å bli rike og ikke Angola?

Den viktigste årsaken er smarte politiske løsninger. Norge har gått for å fordele pengene rundt i samfunnet på en rettferdig måte. Norge forvalter i tillegg pengene sine på en bærekraftig og langsiktig måte.

Godt utviklet demokrati og høyt utdanningsnivå kjennetegner Norge (Schjølberg, 2017). Det er også slik at når befolkningen kan stole på myndighetene, på grunn av at de ikke driver med korrupsjon, Kfår man tillit til styresmaktene og aksepterer f.eks. å betale skatt. Man vet at pengene blir brukt til alles beste.

En av hovedgrunnene til at Norge er et av verdens mest velstående og rikeste land er inntekten fra olja. I 1969 oppdaget man det første store oljefunnet. Oljeinntektene kan brukes til skoler, sykehus og andre velferdsgoder.

Oljevirksomheten ble en dominerende faktor i norsk økonomi. I dag er dette Norges største næring (Ryggvik, 2020).

Norge er ikke det eneste landet som har olje, Angola har også store mengder olje. De produserer omtrent like mye olje i Angola, som de gjør i Norge (Barstad, 2016).

I Angola har oljen ført til økt fattigdom og mer konflikter. De store lederne har større mulighet til å skaffe seg rikdom, mens fattigdommen stiger.

Oljene fører til at prisene øker og det blir dyrere for innbyggerne. Rikdommen har ikke kommet Angolas innbyggere til gode (Globalskole, u.d.).

Norge engasjerer seg stort i oljesektoren, og derfor er Angola den viktigste økonomiske samarbeidspartneren til Norge, i Afrika. I 1991 begynte Statoil å utvinne olje i Angola og det er her selskapet utvinner mest olje utenfor norsk sokkel (Norad, 2018).

Det Angolanske oljeeventyret tjener norske oljeselskaper godt på. Samtidig bidrar eventyret med meget høye skatteinntekter til presidenten Jose Eduardo dos Santos.

Statoil sine utbetalinger til Angola har vert mye diskutert, hovedspørsmålet handler om hvor sikre vi kan være på at midlene fra norske oljeselskaper faktisk blir brukt på en måte som kommer det Angolanske folket til gode? Eller blir de norske midlene brukt til å styrke diktaturet og korrupsjonen? (Barstad, 2016)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå