Hvorfor det finnes fattige og rike land | Samfunnsfag

Det er urettferdig!

Oppgavebeskrivelse
Drøft hvorfor det finnes fattige og rike land, og hvilke tiltak kan man bruke for å redusere fattigdommen i verden?

Innledning
Verden er urettferdig. Noen er veldig rike, andre er veldig fattige. Hvorfor har det egentlig blitt sånn?

Nesten alle fattige land i verden har vært kolonisert av europeiske land. Europeiske stormakter utnytter koloniene for å få råvarer og arbeidskraft til de rike, men koloniene forble fattig.

Selv om koloniene etter hvert ble selvstendige stater, var det først og fremst noen få ledere, venner av de tidligere kolonimaktene, som fortsatte å styre. De få lederne ble rike og resten fortsatte å være fattig.

De rike landene tilba de fattige landene slik at de fattige landene kunne utvikle seg. Mye av pengene gikk rett i lommene på de allerede rike korrupte lederne.

De fattige landene klarte ikke å betale tilbake pengene, gjelden ble større og landet måtte bruke alt de tjente på å betale tilbake lån isteden for å bygge opp skoler, sykehus, veier osv. Mange land sliter fremdeles med å betale tilbake disse lånene (Hei verden, 2015).

Utdrag
I år 2000 ble «tusenårsmålene» opprettet av verdens toppledere. Tiltakene skulle hjelpe til med å løse fattigdomsproblemet på lengre sikt. Hele 189 land var representert og målene skulle nås innen 2016. grovt sett ble tusenårsmålene delt inn i tre grupper.

1) de målene som rettet seg mot forbedring av den forventede levealderen.

2) de målene som rettet seg mot å forbedre et lands utdanningsnivå.

3) de målene som rettet seg mot forbedring av et lands bruttonasjonalprodukt (Simonsen, 2018).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå