Innledning
I over 10 år har Norge snakket om de er et kristent land, eller et homogent samfunn. Det er veldig mye som beviser at Norge er det, men samtidig er det også noe annet som motbeviser det.

Kanskje mange nordmenn frykter på at Norge ikke bare handler om kristendommen lenger, og kanskje det er derfor de satt K-en foran KRLE.

Utdrag
For noen tiår siden ville vi nok kalt Norge for er homogent land, men får hvert år ser vi forvandringer i samfunnet og det blir mer og mer flerkulturelt.

På den den ene siden så står kristendommen sterkt. Andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirke er 69% av 5,4 millioner.

Siden 2019 har 34 513 komformert seg (SSB: 2019). I følg denne statistikken kan man si at det er flere kristne enn det er andre religioner.

Men på den andre siden ifølge SSB så har det innvandret 790 497 personer til Norge i 2020 (ssb:2020).

Alle de personene som har innvandret inn til Norge tar med seg kulturen, religionen og leve måten sin, som gjør at Norge i stor grad endrer seg hvert år.

Som for eksempel er religionen islam mest innvandret inn til Norge. Det vil si det er flere personer som er tospråklig i landet.

Du kan for eksempel se på urfolket i Norge som lever på en helt annet måte enn det nordmenn gjør, allikevel bor begge Etniske gruppen i Norge.

Homogent samfunn vil nok være mindre av i framtiden, for da blir verden mer flerkulturelt. Det finnes kanskje ikke et eneste land som er 100% homogent.

Norge er nok mer homogent enn andre land, men det blir stadig flere kulturer og etnisiteter i Norge.

Norge har en statsreligion, kristendommen og en statskirke, Den norsk kirke. I regjeringen er halvparten av medlemmene er medlemmer av den norske kirke (studienettet 2018).

Vil det si at Norge er et kristent land. På den ene siden har Norge kristne tradisjoner som har gått tilbake 1000 år og det fortsatt mange av dem nordmenn følger og gjør i dag.

For eksempel det er fortsatt flertallet som konfirmerer seg, og dåp er noe fortsatt mange foreldre gjør i dag.