Realsime og naturalisme | Norsk opggave

Innledning
Hvordan vil dere forklare at naturalismen er en del av realismen?

Kort om realismen:
Begrepet «realisme» er knyttet til ulike litteraturhistoriske perioder fra midten av 1800-tallet og helt fram til vår tid. Begrepet blir i tillegg brukt om en skrivestil og om et syn på forholdet mellom kunst og virkelighet.

Men det begrepet er mest kjent som er et begrep som brukes om den litteraturen som dominerte i Norge fra rundt 1870 og til midten av 1880.

Litteraturen fra denne perioden blir også kalt kritisk realisme, fordi det var et uttalt mål for forfattere på den tida å sette søkelyset på kritikkverdige samfunnsforhold.

Innholdsfortegnelse
- Kort om realismen
- Kort om naturalismen
- Del av hverandre
- Hva er likheten og hva er forskjellene mellom disse to retningene når det gjelder skrivemåte og formålet med diktingen?
- Formålet:

Utdrag
I realismen var det gapet mellom ideal og virkelighet som skulle frem i lyset sammen med feighet og dobbeltmoral. Skolen, kirkemakt, kvinnens stilling og ekteskap ble svært kritisert.

Det var den øvre middelklassen som var mottakeren, fordi det var de som hadde makten til å forandre. Fordi den øvre middelklassen satt på mye makt, ble de ofte hovedpersonene slik at det skulle treffe dem.

I naturalismen var det temaene fattigdom, sykdom og nød som var sentrale. Bohemlivet og erotikk fikk også sin plass i naturalismen. Bohem er en gruppe kunstnere, forfattere og intellektuelle som lever et liv som ikke er konvensjonelt.

Erotikk er de deler av seksualiteten som tar for seg spillet, øyekontakten, flørten og berøringen. Det er kvalitetene som gjør menneskelig seksualitet til kultur og ikke bare natur.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå