Industrialiseringen | Opggave | 5 i karakter

Innledning
I denne oppgaven skal jeg skrive om den industrielle revolusjon og hvordan den utbredte seg og hovedtrekkene i den.

Jeg skal også trekke inn konsekvensene industrialiseringen førte med seg økonomisk, data fra tabellen for å illustrere utviklingen, redegjøre for hvordan skillet mellom industrielle og de ikke-industrialiserte oppstod.

Skal også redegjøre for relevante politiske, sosiale og økonomiske endringer i verden i denne perioden og skal forklare hvordan det enger sammen med industrialiseringen av Vest-Europa og Amerika.

Innholdsfortegnelse
Innledning
- Avsnitt 1:
Hoveddel
- Avsnitt 2:
- Avsnitt 3:
- Avsnitt 4: Redegjør for hvordan skillet mellom de industrialiserte og de ikke-industrialiserte oppsto, her kan imperialismen trekkes inn.
- Avsnitt 5:
- Avslutning
- Avsnitt 6: Oppsummering av teksten så har jeg tatt for meg den industrielle revolusjonen og hvordan de gikk fra jordbrukssamfunnet over til industri altså fra muskel kraft til maskin kraft.

Utdrag
Industrialiseringen brakte også med seg urbanisering som betydde at folk gikk fra å ha bodd på landet til å flytte inn til byer og bo mange flere sammen.

Det brakte med seg et større fokus på penge økonomi hvor folk gikk fra og drive med jordbruk og sellberging eller å bytte varer for tjenester til å tjene penger på en jobb og deretter kjøpe varene de trengte istedenfor å lage dem selv.

Den hadde også med seg en rask vekts innenfor den nye samfunnsklassen arbeidere og med det ble det en helt ny kultur, det introduserte klokke samfunnet som førte til at folk ikke lengre ble styrt av deres naturlige døgnrytme, men heller ble hverdagen styrt av den nye klokkegangen.

Kort sagt ble hele samfunnet forandret, og det skjedde på kort tid slik at man faktisk merket endringene og var med på de.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå