Oppgave ungdomsklubb | Ungdom 12 – 16 år

Innledning
I denne oppgaven skal jeg skrive om forskjellige ungdomsklubber i Fredrikstad. Jeg skal også skrive om en ungdomsklubb jeg har kjennskap til og selv brukte å være på når jeg gikk på ungdomskolen.

I denne oppgaven får du å vite om BUAs rolle i en ungdomsklubb og om det de gjør for at ungdommen skal trives. Helt til slutt får du vite om ungdommens oppvekstmiljø.

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse ………………………………………………………………………... S. 2
Innledning …………………………………………………………………………………. S. 3
Oppgave 1 Ungdomsklubber …………………………………………………………….... S. 4
Oppgave 2 Beskriv en ungdomsklubb ………………………………………………….…. S. 6
Oppgave 3 BUA på ungdomsklubb ……………………………………………………….. S. 7
Oppgave 4 Ungdoms oppvekstmiljø ……………………………………..………………. S. 11
Konklusjon ……………………………………………………………………..………… S. 13
Egenvurdering ………………………………………………………………………...….. S. 14
Kilder ………………………………………………………………………..…………… S. 15

Utdrag
I denne oppgaven skal jeg fortelle litt om hva jeg som BUA/leder på en ungdomsklubb hadde gjort for at jeg skulle fått en godt fungerende klubb for ungdommene.

Du skal også få vite om forebyggende tiltak og holdninger til forskjellige temaer som er relevant for ungdomsmiljøet.

Klubbens regelverk hadde vært en del basert på FNs barnekonvensjon. Dette er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern.

Det gir barn det samme grunnleggende rettighetene uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra. Dette har jeg valgt og tatt utgangspunkt i siden ungdomsklubber ikke er regulert i noe regelverk.

Men taushetsplikten og opplysningsplikten vil gjelde. Andre regler for ungdomsklubben hadde vært, null toleranse for mobbing og rasisme.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå