Innledning
I denne oppgaven skal jeg skrive om forskjellige ungdomsklubber i Fredrikstad. Jeg skal også skrive om en ungdomsklubb jeg har kjennskap til og selv brukte å være på når jeg gikk på ungdomskolen.

I denne oppgaven får du å vite om BUAs rolle i en ungdomsklubb og om det de gjør for at ungdommen skal trives. Helt til slutt får du vite om ungdommens oppvekstmiljø.

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse ……………………………………………... S. 2
Innledning …………………………………………………. S. 3
Oppgave 1 Ungdomsklubber ………………………….... S. 4
Oppgave 2 Beskriv en ungdomsklubb ……………….…. S. 6
Oppgave 3 BUA på ungdomsklubb ………………………….. S. 7
Oppgave 4 Ungdoms oppvekstmiljø …………………. S. 11
Konklusjon ……………………………………………………… S. 13
Egenvurdering ……………………………………………...….. S. 14
Kilder …………………………………………………………… S. 15

Utdrag
I denne oppgaven skal jeg fortelle litt om hva jeg som BUA/leder på en ungdomsklubb hadde gjort for at jeg skulle fått en godt fungerende klubb for ungdommene.

Du skal også få vite om forebyggende tiltak og holdninger til forskjellige temaer som er relevant for ungdomsmiljøet.

Klubbens regelverk hadde vært en del basert på FNs barnekonvensjon.

Dette er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern.

Det gir barn det samme grunnleggende rettighetene uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Dette har jeg valgt og tatt utgangspunkt i siden ungdomsklubber ikke er regulert i noe regelverk.

Men taushetsplikten og opplysningsplikten vil gjelde. Andre regler for ungdomsklubben hadde vært, null toleranse for mobbing og rasisme.

Og ingen bruk av tobakk og alkohol i området rund klubben eller inne på klubben siden dette vil gjøre at de som eventuelt går forbi og ser at ungdommer drikker eller røyker utenfor vil tenke at det er et dårlig miljø eller at det vil ha dårlig innvirkning på deres barn.

Siden det er flest mellom 16- 24 år som snuser, så vil det sikkert være bra for ungdommene på klubben at det ikke er lov med bruk av tobakk og kanskje de selv vil innse at de ikke vil trenge det.

Siden jeg også jobber med barn og ungdom har jeg også et ansvar å skaffe kunnskap om skadevirkningene av tobakksbruk og overføre denne kunnskapen til ungdommen, dette ansvaret har jeg også når det kommer til bruk av rusmidler.

Der er det viktig at ungdommene får kunnskap om hvor avhengighetsskapende alt dette er.

Det vil også være nulltoleranse for narkotika. Om det hadde blitt noe brudd på disse reglene hadde jeg tatt med de det gjelder og forklart dem konsekvensene det hadde hatt for dem, for de rundt, for de andre som kommer på klubben og de som vil komme.

Og om det hadde gjentatt seg så måtte de fått en liten utvisning fra klubben for å få lært at det finnes konsekvenser i livet.

På den ungdomsklubben jeg er leder i, vil jeg jo at flest mulig ungdommer skal kunne komme for å ha det bra.

Hvordan skal jeg klare få ungdommen til å komme innom klubben?