Naturfag innlevering – fornybare energikilder

Innledning
Sånn det er idag dekker de ikke-fornybare energikildene 90% av energiproduksjonen i verden, tiltross for at det er klare fordeler ved å bruke fornybare energikilder. Og allikevel er det først langt ute i framtiden vi kan vente oss en merkbar forandring i dette – før vi kan se redusert bruk av ikke-fornybare energikilder. Vi skal gå dypere inn i forskjellene på fornybare og ikke-fornybare energikilder, og grunnene til hvorfor vi vil satse på fornybare energikilder i framtiden.

Innholdsfortegnelse
Forskjellen på en fornybar, og en ikke-fornybar energikilde
Hvorfor vi vil satse på fornybar energi i framtiden
Vindenergi
Hva er egentlig vindenergi?
Hvordan vi utnytter vindenergien – bruker den
Vindmøller & Seil
Hvordan er en vindmølle bygget opp?
Vindmøller i Norge:
Vindkraft i forhold til klimaproblemene
Fordeler og ulemper med vindenergi

Utdrag
Forskjellen på en fornybar, og en ikke-fornybar energikilde

Forskjellen på en fornybar, og en ikke-fornybar energikilde er veldig kort forklart at en ikke-fornybar tar slutt etter en tid, mens en fornybar vil det alltid være mer av. Det tar rett og slett aldri slutt, bare fortsetter å dannes. Noen eksempler på fornybare energikilder er f.eks vannenergi, solenergi og vindenergi.

Det vil jo alltid være sol, vind og vann. Det vil rett og slett alltid være mer, og man kan aldri bruke det opp. Eksempler på ikke-fornybare energikilder (også kalt fossile brensler) er olje, og kull. Dette brukes opp – tilslutt er det tomt, og man får ikke mer. Det er mange ulemper med dette, men det er en som veier spesielt dypt: de enorme CO2 utslippene det gir, som fører til global oppvarming.

Hvorfor vi vil satse på fornybar energi i framtiden

Som jeg nevnte i avsnittet over her, så er det en ulempe med ikke-fornybar energi som veier spesielt dypt: at det slipper ut enorme mengder CO2 - altså forurenser, noe som fører til global oppvarming. F.eks fører forbrenning av olje til store utslipp av svoveldioksid, som igjen fører til sur nedbør spesielt for oss her i Norden.

Sånn det er idag står de ikke-fornybare energikildene for 90% av energiproduksjonen i verden. Det er dessuten gjerne billigere driftskostnader med fornybar energi, noe som fører til at strøm blir billigere. Dermed har vi fler fordeler ved å satse på fornybar energi i framtiden.

I tillegg vil det en gang gå tomt for olje, vi bruker opp alt for de som kommer etter oss. Der er enda en grunn til å bruke fornybar energi – det kommer snart til å ta slutt på olja. Vi har jo andre ikke-fornybare energikilder også, men de vil også ta slutt en gang.

Dermed vil vi bli tvunget til å gå over til å benytte fornybare energikilder når det tar slutt uansett. Og denne grunnen kombinert med alle andre – da særlig den som stikker spesielt dypt: forurensningen, (vi må tenke på miljøet vårt) er grunnene til at vi ønsker å satse på fornybar energi i framtiden.

Det at det i tillegg blir billigere driftskostnader, og dermed billigere strøm er et stort pluss. Så hvorfor bruker vi da egentlig ikke-fornybare energikilder i det heletatt? Når vi har bedre, og renere alternativer – som er evigvarende, altså som vi aldri vil klare å bruke opp? Det er spørsmålene vi må stille oss selv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå