Kompetansemål: Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

Innledning
I dagens verden er media en veldig stor av alle typer samfunn og av livene til hver enkelt av oss.

Det er av mediene vi får mesteparten av informasjonen vår fra, og mange bruker mediene mange timer hver dag.

Hvordan påvirker media oss? Er dette positivt eller er det negativt av mediene har blitt en så stor del av livene våre?

Og hva er det all mediebruken gjør med oss, hvordan er det dette påvirker oss? Nå bruker barn også mediene fra en veldig tidlig alder. Hvordan er det de blir påvirket?

Innholdsfortegnelse
Hvordan påvirker media deg?

Hva er media?

Massemedienes rolle i sosialiseringen
- Positiv påvirkning fra mediene
- Negativ påvirkning fra mediene

Media - Den fjerde statsmakt

Drøfting

Utdrag
Sosialisering er den innlæringsprosessen som alle mennesker gjennomgår for å kunne fungere sammen med andre mennesker og i ulike grupper og samfunn (Erdal & Granlund,2017, s.89)

Mennesker kommuniserer seg imellom med tale, skriftspråk, billedspråk og kroppsspråk.

Medier er midler for å spre et budskap til mange. De tradisjonelle massemediene er aviser, radio og tv, der avsenderne når et stort publikum hver dag.

Også ukeblader, dataspill, film, bøker, tegneserier og CD-er er massemedier.

Moderne teknologi har skapt veldig mange nye muligheter for mediene og forbedret dem.

Teknologi og internett har gjort det enklere å distribuere og formidle informasjon og gjort sånn at informasjonen kan nå hele vennen innen sekunder.

Massemediene gir oss nyheter og informasjon, underholdning, reklame og propaganda.

Før var det radio, aviser og tv som var de største mediene, men nå er internett det største mediet.

På internett finner man uendelig med informasjon, nyheter og vanlige folks meninger, i tillegg til enorme mengder reklame.

Mange ganger kan det være vanskelig å skille mellom det som er informasjon og det som er reklame.

De som er avsendere og sprer sitt budskap gjennom mediene er med på å forme vår forståelse av verden og vår oppfatning av hvordan vi skal være. Mediene påvirker oss.

Vi legger knapt merke til det, men mediene former vår forståelse av verden.

Verdiene våre, livsstilen og den personlige identiteten vår er nært knyttet til impulsene og ideene vi får fra media.

Med smarttelefon har vi tilgang til alle typer massemedier rett i lomma og mediene er svært enkelt tilgjengelig.

Det blir mer og mer vanlig at barn får smarttelefoner og da har de tilgang på mediene når de vil, hvis foreldrene ikke har begrenset internettbruken på telefonen.

Før trodde medieforskere at medienes makt var mer direkte og kunne få folk til å gjøre nesten hva som helst. Da var mediene bare aviser, ukeblader, kino, radio og tv.

Disse var preget av enveiskommunikasjon fra en avsender til mange mottakere.

Men når internett kom var det hvem som helst som kunne være avsendere og det viste seg at mediene ikke var like viktig for påvirkningen likevel.

Men at det var mer hvordan personen tolket hva de så. (Erdal & Granlund,2017, s.163) Ofte er det vanskelig å skille mellom informasjon og reklame.