Innledning
Tor Åge Bringsværds novelle "Matt. 18.20" utforsker en spennende og tankevekkende idé om hva som ville skje hvis Jesus Kristus kom tilbake til jorden i dag.

Men i Bringsværds fortelling har Jesus en annen kropp enn hva folk hadde forventet. Han er tilbake som en afrikansk mann i et samfunn som fortsatt sliter med rasisme og fordommer.

Novellen tar opp temaer som religion, rase og identitet. Hvordan ville det kristne samfunnet ha reagert på en slik hendelse?

Ville de anerkjent Jesus som Messias, selv om han ikke hadde utseendet de forventet? Og ville de ha behandlet ham annerledes på grunn av hans hudfarge og opprinnelse?

Bringsværd utfordrer leseren til å tenke på hvordan vår oppfatning av Jesus og religionen ville endret seg hvis han dukket opp på nytt i dag.

Ville vi kunne gjenkjenne ham og hva ville han ha lært oss om toleranse og aksept? Novellen utforsker disse spørsmålene på en dyptgripende måte og gir leseren mye å reflektere over.

Utdrag
I store deler av novellen er synsvinkelen fra en allvitende forteller. En tredjeperson, som en flue på veggen, observerer alt som skjer og formidler dette til leseren gjennom handlingsreferater og replikker.

Handlingen utspiller seg i kronologisk rekkefølge, og novellen begynner rett inn i handlingen uten noen større innledning.

Selv om det andre avsnittet inneholder trekk som kan sees som en introduksjon og presentasjon (sitat: "Det var en varm dag og en lang preken.

Presten var ung og likte å høre sin egen stemme."), så kan vi si at novellen følger introduksjonsmetoden kjent som "in medias res", som betyr å kaste leseren rett inn i handlingen fra starten av.