«Likestillingen mellom kvinner og menn i Norge henger sammen med at familiens struktur og rolle har endret seg.»

Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg «likestillingen mellom kvinner og menn i Norge henger sammen med at familiens struktur og rolle har endret seg.»

Jeg skal forklare på hvilke måter familien som sosialisering aktør har endret seg, og hvorfor.

Er likestilling mellom kvinner og menn både en årsak og et resultat av disse endringene?

Jeg skal bruke begreper knyttet til sosisaleringprosessen for å diskutere påstanden jeg har valget.

Utdrag
Her i Norge har vi høy grad av likestilling mellom kvinner og menn, og del typiske kjønnsrollemønster er parallelt med kjønnsroller.

Nå til dags er både kvinner og menn på jobb utenfor hjemmet, og at begge også deltar i arbeidet med hus og barn.

Menn har f.eks fått lenger pappapermisjon, som gjør at fedre tilbringer med tid med barnet sitt, mens mødrene går tidligere tilbake på jobb etter fødselen.

Vi kan se I Norge, og andre land, har det skjedd en funksjon strømming av familien.

Flere av familiens tradisjonelle oppgaver blir gjort av det offentlige, som f.eks barnepass, der barn blir tatt vare på som vil si barnehagen, mens foreldrene er på jobb, også har vi eldreomsorg, hvor eldre mennesker blir tatt vare på om ikke familie medlemmer har muligheten.

Dette kalles for den offentlige familien. Denne endringen har fått kvinner til å kunne gå ut på arbeid.

Alt dette vil si påstanden over stemmer, vi ser likestillingen mellom kvinner og menn I Norge henger sammen med at familiens struktur og rolle har endret seg.

I 2020 har både kvinner og menn like mye ansvar for hjemmet, og begge må tjene penger til familien. Men er det virkelig sånn?

Menn tjener jo som sagt foresatt gjennomsnittlig mer enn kvinner og vi kan argumenter for at kvinner som bruker mer tid på jobb enn familien fortsatt vil møte flere negative reaksjoner og sanksjoner enn menn.