”Lekser kun for leksenes skyld?” | Saksanalyse

Utdrag
Teksten ”Lekser kun for leksenes skyld” er skrevet av Geir Tangen. Emnet forfatteren har valgt å bruke er skole. Det er en argumenterende saktekst som ble publisert den 27. september 2011 i et debattforum. Tangen stiller spørsmålene ved om leksene egentlig er til nytte, og argumenterer rundt dette.

Hovedsynspunktet er det samme som tittelen; ”lekser kun for leksenes skyld?”. Hensikten med teksten er å oppnå en tankevekker hos leseren mens den samtidig taler direkte til leksegiverne selv - lærene.

Forfatteren deler egne synspunkter og har tilpasset innholdet etter mottakerne. I analysen min skal jeg trekke frem ulike argumentsmetoder og virkemidler han har brukt, og gjennomgå hvordan han får frem synspunktene sine.

Forfatteren lykkes godt med å fremstille hovedsynspunktet sitt, og går rett på sak.

Problemstillingen er ikke ukjent for mottakerne og de fleste er antakeligvis enige.

Formen på teksten er bygget opp etter ”den omvendte pyramide” hvor det viktigste poenget kommer først som en innledning, en hoveddel hvor poenget utypes med påstander, retoriske spørsmål med begrunnelser, og en konkluderende avslutning. Innholdet er klart og godt strukturert.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå