Innledning
5. november publiserte Klassekampen en debattartikkel skrevet av den norsk-østerrikske skribenten og kjønnsforskeren Wencke Mühleisen. I artikkelen kritiserer Mühleisen maskulinitetsbildet som presenteres og nærmest glorifiseres i den nylig utgitte filmen «Mordene i Kongo», der vi følger Joshua French og Tjostolv Moland på deres skjebnesvangre reise gjennom det sentralafrikanske landet.

Filmen kom ut etter at French dro ut på foredragsturné og en podkast ble sluppet om samme tema, altså er tekstens bruk av kairos tydelig. Videre knytter Mühleisen filmen opp mot dagens identitetspolitiske landskap og hvordan den hvite mannen prøver å gjenvinne en makt som tilsynelatende ikke engang er tapt.

Utdrag
Herfra er tema eksplisitt; Mühleisen vil understreke problemet med glorifiseringen av manne-mann bildet, og derav glorifiseringen av voldelig manne-mann oppførsel gjennom bruken av «Mordene i Kongo», der to rasistiske leiesoldater blir arrestert for mord, som eksempel.

Hun ønsker med dette å rette fokus mot maskuline privilegier og hvordan dette, samt oppfatningen av at det er en mangel på dette, påvirker det verdenspolitiske landskapet. Kort sagt kan man altså si at tema er identitetspolitikk og framstillingen av maskulinitet i samfunnet.

Med temaer som dette blir målgruppen begrenset til feminister og andre venstrevridde samfunnsengasjerte som ser et problem i den typen maskulin identitet som blir presentert i filmen og som florerer ellers i samfunnet.

Man kan kanskje også argumentere for at ytre høyre og sympatisører av French vil være interessert i å lese teksten, da den jo omhandler dem.

Det er jo også tross alt slik at det ikke er feministene og de venstrevridde samfunnsengasjerte som trenger å overbevises, men med språkbruk som «den hvite mannens maktesløshet», «skakkjørt maskulinitet» og hard kritikk mot høyrepopulismens manifestasjon av «neo-maskulinitet», er det lite sannsynlig at artikkelens hensikt er å nå ut til tilhengere av tradisjonelle kjønnsroller og høyresiden.