Kognitivismen og behaviorismen | Teoretiske perspektiver

Innledning
Det kognitive perspektivet studerer individers mentale prosesser. Aron Beck, hoved teoretikeren innenfor perspektivet la fokus på hvordan situasjoner utløser tanker som deretter påvirker følelser hos individer.

Utdrag
Alle mennesker tolker ulikt og på grunn av dette så reagerer de også forskjellig til like situasjoner.

For eksempel, et individ har som barn blitt låst inn i en mørk kjeller uten egen vilje og dermed fått en fobi for kjellere.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå