Klimaændringer og konsekvenser | Oppgave i geo

Innledning
Igennem de seneste år er der kommet fokus på klimaet. Der er en stigende frygt for at vi øger drivhuseffekten gennem kraftig forurening, med især CO2, og dermed påvirker det globale klima. Landene verden over har sat ind overfor problemet. I 2001 blev Kyotoaftalen underskrevet.

Det er en klimaaftale, som angiver hvor meget de enkelte lande skal reducere udslippene af de seks vigtigste klimagasser (CO2, metan, lattergasser samt visse industrigasser) fra 1990 til perioden 2008-2012. I alt drejer det sig om 5,2 %.

Problemdefinisjon
Jeg vil i min opgave søge at belyse hvilke årsager der kan være til globale klimaændringer og hvad konsekvenserne af disse klimaændringer kan være.

Innholdsfortegnelse
Indledning

Problemformulering

Menneskelig påvirkning af klimaet

De vigtigste drivhusgasser
- Kuldioxid CO2:
- Metan CH4:
- Lattergas N2O:
- Ozon O3:

Befolkningstilvækst

Rydning af tropiske skove

Landbrug

Naturlige klimapåvirkninger

El Ninõ

Vulkanisme

Solaktiviteten

Konsekvenser

Diskussion

Konklusion

Utdrag
Udledes ved afbrænding af fossile brændsler (kul, olie, naturgas) samt ved afbrænding og rydning af skove.

Kuldioxid har en levetid i atmosfæren på 100-1000 år. 10-15 % vil forblive i atmosfæren. Globalt opvarmningspotentiale (GWP)1: 1

---

Lad os bruge det danske landbrug som eksempel. 18,4 % (1997-tal) af de samlede udledninger af drivhusgasser stammer fra landbruget.

Hvert år går der ca. 26 millioner svin og ca. en halv million køer gennem det danske landbrug.

Den gylle der produceres ender som regel i gylletanke og spredes over markerne. Køerne lukker årligt over 100 kg. metan ud i atmosfæren.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå