Kjærlighetens reise | Framstillingen av kjærlighet i bøker

Innledning
I denne teksten skal jeg skrive om «Romeo & Julie» skrevet av William Shakespeare i 1595, og «Eleanor & Park» skrevet av Rainbow Rowell og er opprinnelig utgitt i 2012.

Begge disse bøkene går innom det å finne sin identitet ved hjelp av kjærligheten. Disse bøkene beskriver kjærlighet på forskjellige måter.

Selv om disse bøkene har 417 år mellom dem, så har de noen likheter. Eksempel på likhetene kan være tittelen på selve bøkene.

Selv om disse bøkene har noen like trekk, har forfatterne fremstilt kjærlighet på helt ulike måter. I løpet av denne teksten skal jeg finne ut; «Har det blitt en stor forandring av hvordan forfattere fremstiller kjærlighet i bøker, før i tiden, og nå?».

Både «Romeo & Julie» og «Eleanor & Park» er skjønnlitteraturer, men forskjellen mellom disse bøkene er måten de er skrevet på. Shakespeare skrev «Romeo & Julie» som et manus med replikker og dialoger, mens Rainbow Rowell har skrevet hennes historie om Eleanor og Park i form av en roman.

Innholdsfortegnelse
Forside ....................................................................................................................................................1
Innholdsfortegnelse................................................................................................................................ 2
1.1 Innledning – Starten på kjærligheten .............................................................................................. 3
1.2 Sammendrag av bøkene................................................................................................................3
2.0 Hoveddel - Fremstillingen av kjærligheten .....................................................................................4
2.1 Kjærlighetens språk ......................................................................................................................4
2.2 Sammenligning av «Romeo og Julie» og «Eleanor og Park» ......................................................... 5
2.3 Tolkning av hvordan kjærlighet blir fremstilt ............................................................................ 7
Avslutning ............................................................................................................................................... 8
Kildeliste .................................................................................................................................................9

Utdrag
Romeo og Julie er en kjærlighetshistorie alle kjenner til. Etter alle disse årene, så har kjærligheten fra dette skuespilt levd seg videre fra generasjoner til generasjoner.

Romeo og Julies kjærlighets historie har vært en stor inspirasjon for mange forfattere. Rainbow Rowell er et godt eksempel på en forfatter som brukt «Romeo og Julie» som referanse.

I akt 2, scene2, hvor Romeo møter Julie ved balkongen, så er det mange forskjellige måter Romeo utrykker kjærligheten på. Romeo ønsker ikke et fysisk utrykk for kjærligheten fra Julie, men det han ønsker fra henne er ord som er utrykket med kjærlighet. Om at ikke bare hennes hjerte er hans, men at hans hjerte er hennes.

I denne scenen flørter Julie med Romeo for å prøve å styre han bort fra sine instinkter og hans poetiske side. Hun prøver å holde føttene i bakken, for å respektere sine egne følelser. Hun vil være sikker på at Romeo virkelig elsker henne.

Shakespeare bruker mye poesi for å få utrykke Romeo sine følelser for Julie. Han bruker ofte besjeling for å beskrive hvordan Romeo ser Julie. Et kjent eksempel på dette er når Romeo sier «Julie er sola», som han refererer til skjønnheten hennes og alt som er knyttet til sola.

Leseren får et klart overblikk over kjærligheten Romeo og Julie har for hverandre, på grunn av hvordan Romeo utrykker sin forelskelse direkte, og at han ikke skjuler følelsene hans.

Selv om Rowell tydelig bruker «Romeo og Julie» som eksempler i hennes egne bøker, betyr det ikke at Eleanor og Park utrykker kjærligheten sin på samme måte som Romeo og Julie. «Eleanor og Park er to forelskede sekstenåringer som er kloke nok til å vite at den første kjærligheten sjeldent varer, men som likevel er modige og desperate nok til å forsøke».

Det med Rowell er at hun ikke beskriver forelskelsen de har for hverandre direkte, siden begge karakterene er ikke glade i «klisjeer». Leseren har nødt til å lese mellom linjene for å kunne forstå kjærligheten Eleanor og Park har for hverandre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå