Innholdsfortegnelse
Interne arbeidsbetingelser
- Styrker
- Svakheter

Eksterne Arbeidsbetingelsers
- Muligheter
- Trusler

Kimen Kino som produkt

Utdrag
Personalet
- ansatte i alle aldre, kjønn og stadier i livet.
- Er serviceinnstilte (feks. vasker salv mellom bruk selv) , fulle av filmkunnskap (feks. om filmene som vises), kommer med kreative innspill (feks. Monsterdør)

Ledelsen
- Har kunnskap (feks. Organisering av arbeidstider).

Bærekraft
- Sertifisert som miljøfyrtårn, med mål om «ren underholdning på alle områder»

---

- Kundene blir mer og mer late, og foretrekker heller være hjemme å se film selv.

- Mer bevist over pengebruken sin, og prioriterer heller andre aktiviteter.

- Markedet blir mindre dersom flere kunder lar være å komme på kinoen fysisk.

- Internett og hjemmekino kan utkonkurrere Kimen kino

- Andre aktiviteter på Stjørdal (feks paddel og bowling).

---

Myndigheter
- Stor støtte fra kommune til å opprettholde «etter skoletids kino». En mulighet for den yngre generasjon, da de får kinoopplevelsen for en billiger penge.
Medier

- Bruker medier så mye som mulig, og promoterer kinoen her. Kineon promoteres på snapchat, instagram o.l. Dette er platformer for både yngre og eldre, og de når ut til store grupper.

Pressegrupper
- Presenteres ofte i aviser, en styrke da flere får vite om Kimen. (feks. Lanseres askepott snart, og kimen arrangerer et arrangement for filmen. Trolig kommer flere lokale blader, bla Bladet til å skrive artikler).