Inn i elden | Ei gripande og sterk bok

Innledning
Inn i elden er skrive av Aina Basso, og den vart utgjeven av Det Norske Samlaget i 2012. Boka er ein historisk roman meint i hovudsak for ungdom, på 221 sider.

Aina Basso vart fødd 14. mai 1979, og er ei nynorsk forfattar og historikar – som kjem frå Møre og Romsdal. I 2012 og 2013 blei Basso nominert til både Brageprisen og Nordisk råds barne- og ungdomslitteratur for boka ho har skrive.

Utdrag
Elen og familien hennar lever i fattige kår, mens Dorothe kjem frå ein velståande familie. I romanen lesar vi at Dorothe blir bortgifta til ein mann med namn Johann Beyer.

Han er ein mann i tretti-åra, som er ein av dei som har i oppdrag oppe i Vardøy om å fjerne alle hekser. Dorothes og Elens liv vevas samen da Dorothe og Johann kjem til Vardøy. Boka starter roleg, med ein god del skildringar.

Handlinga blir fortalt i tredje person. Boka er skriven i kronologisk rekkefølgje, og som nemnt – har to parallelle forteljingar der det blir veksla mellom liva til Dorothe og Elen.

2 I boka ser ein at det er brukt tilbakeblikk, der hovudpersonane ser tilbake på noko dei har opplevd. Forteljarmåtane Basso brukte var tanke- og handlingsreferat, scener med replikkar og dialogar, og miljø- og personskildring.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå